Odbor výstavby je stavebním úřadem pro území Prahy 1. Vydává správní rozhodnutí podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a dalších předpisů, zejména vyřizuje žádosti o stavební povolení a ohlášení staveb, povolení změny stavby před jejím dokončením, povolení změny v užívání stavby, povolení reklamních a informačních zařízení, povolení terénních úprav, povolení užívání (kolaudace) staveb. Vydává územní rozhodnutí a jejich změny, povoluje výjimky, provádí stavební dozor a kontrolu stavebního řádu, nařizuje neodkladné a zabezpečovací práce (havárie staveb), projednává a vydává rozhodnutí o pokutách za porušování stavebního zákona. Dále jako speciální stavební úřad vykonává státní správu v přenesené působnosti dle zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a dle zákona č.254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu působnosti svěřené Statutem hl.m. Prahy.

Koncepce metodiky pro Prahu 1 – dokument ve formátu PowerPoint o velikosti 20 MB ke stažení – PPT

Předkládaná metodika (pracovní koncepce) by měla ve výsledku sjednotit a zpřehlednit proces a výstupy územního a stavebního řízení směrem k žadateli, stavebnímu úřadu, dotčeným účastníkům a v neposlední řadě směrem k veřejnosti a tím přispět k jednodušší kontrolovatelnosti a vymahatelnosti podmínek plynoucích z územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Kontakty

JménoNázev funkčního místaAdresaKontaktÚtvar
Ing. Václav VaněkZastupující vedoucí odboru SÚ
Vodičkova 18
Kancelář: 203
221 097 287
SU
Ing. Barbora HodanováVedoucí odd. technického
Vodičkova 18
Kancelář: 205
221 097 187
SU_OTE
Bc. Marek DvořákTechnik-stavař
Vodičkova 18
Kancelář: 219
221 097 222
SU_OTE
Ivana HorníkováTechnik-stavař
Vodičkova 18
Kancelář: 211
221 097 298
SU_OTE
Richard LangmajerReferent stavebního úřadu
Vodičkova 18
Kancelář: 221
221 097 474
SU_OTE
Pavlína MíškováTechnik-stavař
Vodičkova 18
Kancelář: 210
221 097 177
SU_OTE
Kateřina PráškováTechnik-stavař
Vodičkova 18
Kancelář: 210
221 097 273
SU_OTE
Ing. Lubomír ŠebestaReferent, kontrolor - stavař
Vodičkova 18
Kancelář: 221
221 097 203
SU_OTE
Vratislav TurečekReferent, kontrolor - stavař
Vodičkova 18
Kancelář: 220
221 097 642
SU_OTE
Helena VolrábováTechnik-stavař
Vodičkova 18
Kancelář: 220
221 097 517
SU_OTE
Ing. Zlata BartošováVedoucí odd. územního řízení
Vodičkova 18
Kancelář: 204
221 097 445
SU_OUR
Bc. Aneta ČermákováReferent odd. územního řízení
Vodičkova 18
Kancelář: 208
221 097 299
SU_OUR
Michaela HejmalíčkováReferent odd. územního řízení
Vodičkova 18
Kancelář: 222
221 097 121
SU_OUR
Ing. Milota HerrmannováReferent odd. územního řízení
Vodičkova 18
Kancelář: 209
221 097 757
SU_OUR
Markéta KostkanováReferent odd. územního řízení
Vodičkova 18
Kancelář: 209
221 097 348
SU_OUR
Ing. Eva SoukupováReferent odd. územního řízení
Vodičkova 18
Kancelář: 208
221 097 321
SU_OUR
Ing. arch. Eliška VodákováReferent odd. územního řízení
Vodičkova 18
Kancelář: 222
221 097 134
SU_OUR
Mgr. Markéta KazdováVedoucí odd.-právník, Zastupující vedoucí sekretariátu a stav. archivu
Vodičkova 18
Kancelář: 206
221 097 274
SU_SAV
Stanislava FuterováArchivář
Vodičkova 18
Kancelář: 207
221 097 267
SU_SAV
Vlastimil KolečkářArchivář
Vodičkova 18
Kancelář: 207
221 097 455
SU_SAV
Ivana MášováReferent sekretariátu
Vodičkova 18
Kancelář: 202
221 097 247
SU_SAV
Ivana MaturováReferent sekretariátu
Vodičkova 18
Kancelář: 202
221 097 242
SU_SAV
Martina StrakováReferent
Vodičkova 18
Kancelář: 203
221 097 501
SU_SAV
Kateřina ZiklováArchivář
Vodičkova 18
Kancelář: 207
221 097 277
SU_SAV
Mgr. Markéta KazdováVedoucí odd.-právník, Zastupující vedoucí sekretariátu a stav. archivu
Vodičkova 18
Kancelář: 206
221 097 274
SU_SPR