Procesy a činnosti realizované v Oddělení technickém

Vydání stavebního povolení

 • Oznámení zahájení stav. řízení účastníkům a dotčeným orgánům
 • Jednání spojené s ohledáním na místě
 • Vydání stavebního povolení

Změna stavby před jejím dokončením

 • Oznámení zahájení o změně stavby účastníkům a dotčeným orgánům
 • Jednání spojené s ohledáním na místě
 • Vydání rozhodnutí o změně stavby

Vydání dodatečného povolení stavby

 • Vyzvání k zastavení stavby
 • Povinné jednání spojené s ohledáním na místě
 • Vydání dodatečného povolení stavby

Vydání kolaudačního souhlasu/rozhodnutí (dle zákona 183/2006 Sb.)

 • Oznámení o zahájení kolaudačního řízení
 • Závěrečná kontrolní prohlídka pro vydání kolaudačního souhlasu/rozhodnutí
 • Vydání kolaudačního souhlasu/rozhodnutí

Společné územní a stavební řízení

 • Oznámení zahájení společného řízení účastníkům a dotčeným orgánům
 • Jednání spojené s ohledáním na místě
 • Vydání společného povolení

Prodloužení platnosti stavebního povolení / společného povolení

 • Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení / společného povolení účastníkům a dotčeným orgánům
 • Jednání spojené s ohledáním na místě
 • Vydání prodloužení platnosti stavebního povolení / společného povolení

Změna termínu dokončení stavby

 • Oznámení zahájení řízení o změnu termínu dokončení stavby účastníkům a dotčeným orgánům
 • Jednání spojené s ohledáním na místě
 • Vydání rozhodnutí o změně stavby se změnou termínu dokončení stavby

Ohlášení

 • Přijetí ohlášení
 • Vydání souhlasu včetně ověření dokumentace

Povolování výjimek dle Nařízení č. 10/2016 Sb. hl.m. Prahy, pražské stavební předpisy

 • Oznámení zahájení řízení o povolení výjimky účastníkům řízení a dotčeným orgánům
 • Vydání rozhodnutí o povolení výjimky

Povolovací řízení dle zákona o vodách č. 254/2001 Sb.

 • Oznámení zahájení řízení dle zákona o vodách účastníkům a dotčeným orgánům
 • Jednání spojené s ohledáním na místě
 • Vydání stavebního povolení nebo povolení podle vodního zákona

Povolovací řízení dle zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb.

 • Oznámení zahájení řízení dle zákona o pozemních komunikacích účastníkům a dotčeným orgánům
 • Jednání spojené s ohledáním na místě
 • Vydání stavebního povolení

Kolaudační řízení/souhlas (zákon 183/2006 Sb.) k vodním dílům

 • Oznámení o zahájení kolaudačního řízení dle zákona o vodách včetně svolání k závěrečné kontrolní prohlídce
 • Vydání kolaudačního rozhodnutí/souhlasu k vodnímu dílu

Kolaudační řízení/souhlas (zákon 183/2006 Sb.) ke stavbám pozemních komunikací

 • Oznámení o zahájení kolaudačního řízení dle zákona o komunikacích včetně svolání k závěrečné kontrolní prohlídce
 • Vydání kolaudačního rozhodnutí/souhlasu ke stavbám pozemních komunikací

Odstranění stavby na žádost vlastníka stavby

 • Kontrola stavby (jednání s ohledáním na místě)
 • Vydání rozhodnutí/souhlasu o odstranění stavby

Změna užívání

 • Přijetí oznámení o změně užívání
 • Jednání spojené s ohledáním na místě
 • Vydání souhlasu/rozhodnutí o změně užívání

Další činnosti realizované v Oddělení technickém

 • Povolení předčasného užívání stavby
 • Vydání povolení ke zkušebnímu provozu
 • Potvrzení povodňového plánu
 • Tvorba usnesení dle správního řádu 500/2004 Sb.
 • Vyřizování stížností v oblasti výstavby (včetně projednání / místního šetření)
 • Vyřízení odpovědi na dotazy na žádost stavebníků, občanů, organizací, občanských sdružení, státních orgánů
 • Zjištění stavebních závad a provedení kontrolní prohlídky
 • Zpracování výzvy ke zjednání nápravy, případně zahájení řízení o odstranění stavby
 • Kontrola splnění výzvy ke zjednání nápravy kontrolní prohlídkou
 • Vydání rozhodnutí o nápravě stavby nebo vydání nařízení ke zjednání nápravy nebo vydání rozhodnutí z moci úřední o odstranění stavby
 • Nařízení udržovacích prací
 • Nařízení nutných zabezpečovacích prací
 • Nařízení neodkladného odstranění stavby
 • Nařízení nezbytných úprav
 • Nařízení vyklizení stavby
 • Vyřizování stížností v oblasti výstavby (včetně projednání / kontrolních prohlídek)
 • Vyřízení odpovědi na dotazy na žádost stavebníků, občanů, organizací, občanských sdružení, státních orgánů

Kontakty

JménoNázev funkčního místaAdresaKontaktÚtvar
Ing. Barbora HodanováVedoucí odd. technického
Vodičkova 18
Kancelář: 205
221 097 187
SU_OTE
Bc. Marek DvořákTechnik-stavař
Vodičkova 18
Kancelář: 219
221 097 222
SU_OTE
Ivana HorníkováTechnik-stavař
Vodičkova 18
Kancelář: 211
221 097 298
SU_OTE
Richard LangmajerReferent stavebního úřadu
Vodičkova 18
Kancelář: 221
221 097 474
SU_OTE
Pavlína MíškováTechnik-stavař
Vodičkova 18
Kancelář: 210
221 097 177
SU_OTE
Kateřina PráškováTechnik-stavař
Vodičkova 18
Kancelář: 210
221 097 273
SU_OTE
Ing. Lubomír ŠebestaReferent, kontrolor - stavař
Vodičkova 18
Kancelář: 221
221 097 203
SU_OTE
Vratislav TurečekReferent, kontrolor - stavař
Vodičkova 18
Kancelář: 220
221 097 642
SU_OTE
Helena VolrábováTechnik-stavař
Vodičkova 18
Kancelář: 220
221 097 517
SU_OTE