Procesy realizované v Oddělení správním:

Obnova řízení

 • Seznámení účastníků řízení s obsahem navrhovaného nového řízení
 • Vydání rozhodnutí o povolení nebo zamítnutí obnovy řízení
 • Předání spisu k žádosti včetně stanoviska na Stavební odbor MHMP

Další hlavní činnosti realizované v Oddělení správním

 • Zpracování stanoviska k podnětu pro přezkumné řízení
 • Projednávání přestupků na úseku stavebního řádu (pro fyzické i právnické osoby)
 • Vedení řízení o výkonu pravomocného rozhodnutí
 • Vydání stanoviska k žalobám na úseku stavebního řádu pro stavby na území MČ PÍ
 • Konzultace se stavebně-právní a občansko-právní tématikou dle žádostí občanů
 • Vydávání rozhodnutí za použití autoremedury (podle paragrafu 87)
 • Vyřizování korespondence se stavebně-právní a občansko-právní tématikou
 • Zpracování dotazů týkající se stavby pro soudy (kolaudovaný stav, geneze stavební činnosti)
 • Vyřizování žádostí podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zpracování stanoviska k podnětu pro přezkumné řízení

Kontakty

JménoNázev funkčního místaAdresaKontaktÚtvar
Mgr. Markéta KazdováVedoucí odd.-právník, Zastupující vedoucí sekretariátu a stav. archivu
Vodičkova 18
Kancelář: 206
221 097 274
SU_SPR