Oddělení vnějších vztahů zajišťuje komunikaci Úřadu MČ Praha 1 s médii, jednotlivými novináři, občany MČ Praha 1, podnikateli, firmami a dalšími institucemi působícími na území Prahy 1 i s dalšími zástupci veřejnosti.

K tomuto účelu vydává tiskové zprávy a další formy sdělení veřejnosti, které také mj. zveřejňuje na www.praha1.cz, zprostředkovává komunikaci představitelů vedení radnice s médii a veřejností, a to formou rozhovorů, besed, veřejných diskusí, tiskových konferencí apod., a vydává měsíčník Praha 1.

a) Agenda vnějších vztahů

• zajišťuje komunikaci Úřadu MČ Praha 1 s médii, jednotlivými novináři, občany MČ Praha 1,
podnikateli, firmami a dalšími institucemi působícími na území Prahy 1 i s dalšími zástupci
veřejnosti

b) Agenda PR
• zajišťuje činnosti nad, kterými převzal záštitu starosta MČ
• organizuje vlastní akce pořádané MČ
• zpracovává scénáře a návrhy rozpočtu na akce pořádané MČ
• zajišťuje medializaci pořádaných akcí vč. pozvánek
• spravuje a implementuje jednotný vizuální styl MČ Praha 1
• zajišťuje tvorbu a aktualizaci produkčního plánu akcí MČ P 1
• zajišťuje evidenci a archivaci fotodokumentace týkající se MČ P1 a akcí s účastí STA

c) Agenda tiskových záležitostí a vydávání periodika
• vydává tiskové zprávy a další formy sdělení veřejnosti, které také mj. zveřejňuje na www.prahal .cz
• zprostředkovává komunikaci představitelů vedení radnice s médii a veřejností, a to formou rozhovorů, besed, veřejných diskusí, tiskových konferencí apod.
• odpovídá za vydávání měsíčníku Praha 1.
• realizuje Media Relations (komunikaci s novináři atd.)
• zajišťuje zasílání denního monitoringu na vedení MČ a ÚMČ a jeho archivaci

d) Agenda majetková a finanční
• vede evidenci a skladové hospodářství reklamních a dárkových předmětů MČ

Nejčastěji se ptáte

FAQ - Oddělení vnějších vztahů

Kontakty

JménoNázev funkčního místaAdresaKontaktÚtvar
Bc. Karolína ŠnejdarováVedoucí odd. vnějších vztahů
Vodičkova 18
Kancelář: 711
221 097 136
KAS_OVV
Michaela Bittner HochmanováProjektová manažerka
Vodičkova 18
Kancelář: 517
221 097 221
KAS_OVV
Silvie Koškováprodukční manažerka
Vodičkova 18
Kancelář: 517
221 097 111
KAS_OVV
Bc. Petra Pekařová MBAProjektová manažerka
Vodičkova 18
Kancelář: 711
221 097 437
KAS_OVV
Ing. Michaela Šulcováredaktorka
Vodičkova 18
Kancelář: 517
221 097 111
KAS_OVV
Šimon Válasprávce sociálních sítí, grafik
Vodičkova 18
Kancelář: 801
221 097 111
KAS_OVV