Vedoucí redaktor:

Veronika Blažková
tisková mluvčí – vedoucí odd.vnějších vztahů Kanceláře starosty MČ Praha 1
tel.: 221 097 149, e-mail: veronika.blazkova@praha1.cz

Redakční rada:

Ing. Oldřich Lomecký – starosta MČ Praha 1
Daniel Hodek – zástupce starosty
Mgr. Jana Pařízková – zástupce starosty
Tomáš Macháček – zástupce starosty
Jan Krejčí, MBA – zástupce starosty
Karolina Polverini – člen Rady MČ Praha 1
JUDr. Ivan Solil – člen Rady MČ Praha 1
Ing. Pavol Škrak – člen Rady MČ Praha 1
Ing. Jiří Veselý – člen Rady MČ Praha 1
Veronika Blažková – tisková mluvčí

• Vychází 11x ročně, místo vydání Praha, registrace: MK ČR E 15430
• Pro MČ Praha 1 vydává CVS Consulting, s. r. o., Hošťálkova 107, 169 00 Praha 6
• Redakce: redakce.praha1@cvsc.cz
• Příjem inzerce: CVS Consulting, s. r. o. (inzerce.praha1@cvsc.cz, tel.: 224 239 668)
• Redakční uzávěrka je 15. den každého měsíce
• Měsíčník slouží k informování občanů Prahy 1, není periodikem žádného politického subjektu

Principy fungování redakční rady – PDF

Ceník inzerce – PDF