Odbor Kancelář starosty je organizační jednotkou zajišťující administrativní a organizační podporu starostovi, místostarostům, členům Rady MČ Praha 1 a dalším uvolněným členům Zastupitelstva MČ Praha 1 (např. předsedům výborů Zastupitelstva MČ Praha 1).

Tento odbor se člení na další oddělení, která zabezpečují různorodé činnosti v oblasti samostatné působnosti – volené orgány,  obchod a služby, strategické plánování a participace.

Kontakty

JménoNázev funkčního místaAdresaKontaktÚtvar
Ing. Vladimír HorovitzVedoucí odboru KAS
Vodičkova 18
Kancelář: 705
221 097 705
KAS
Dagmar KoníčkováVedoucí odd. obchodu a služeb
Vodičkova 18
Kancelář: 503
221 097 369
KAS_OOS
Jana VlčkováReferentka
Vodičkova 18
Kancelář: 503
221 097 360
KAS_OOS
Bc. Petr RachunekKoordinátor
Vodičkova 18
Kancelář: 524
221 097 602
KAS_OSPP
Jan RachunekReferent, projektový manažer
Vodičkova 18
221 097 111
KAS_OSPP
Mgr. Vladimíra ValíčkováVedoucí odd. volených orgánů
Vodičkova 18
Kancelář: 527
221 097 487
KAS_OVO
Marie AdamováReferent - RMČ P1
Vodičkova 18
Kancelář: 609
221 097 492
KAS_OVO
Růžena NejedláReferent ZMČ P1
Vodičkova 18
Kancelář: 609
221 097 235
KAS_OVO
Markéta TomáškováReferent - RMČ P1
Vodičkova 18
Kancelář: 609
221 097 233
KAS_OVO
Gabriela NěmečkováAsistentka, Tajemník KV ZMČ P1
Vodičkova 18
Kancelář: 610
221 097 578
KAS_PZOJ_SPKV
Mgr. Monika MlejnkováReferentka
Vodičkova 18
Kancelář: 516
221 097 379
KAS_PZOJ_SRAD1
Marie NěmečkováAsistentka
Vodičkova 18
Kancelář: 516
221 097 724
KAS_PZOJ_SRAD1
Adriana BubeníkováAsistentka, Tajemník KOČO, Tajemník KOKU, Tajemník PRMB
Vodičkova 18
Kancelář: 710
221 097 293
KAS_PZOJ_SRAD2
Bc. Markéta Hájková DiS., MBAProjektová a koordinační manažerka
Vodičkova 18
Kancelář: 711
221 097 793
KAS_PZOJ_SRAD2
Mgr. Jan NovákAsistentKAS_PZOJ_SRAD4
Alice RytychováAsistentka
Vodičkova 18
Kancelář: 615
221 097 523
KAS_PZOJ_SRAD4
Michaela Bittner HochmanováProjektová manažerka
Vodičkova 18
Kancelář: 605
221 097 351
KAS_PZOJ_SZASTA2
Radka CharvátováAsistentka
Vodičkova 18
Kancelář: 605
221 097 208
KAS_PZOJ_SZASTA2
Markéta ProsováTajemník BEKO, Vedoucí odd. sekretariát starosty
Vodičkova 18
Kancelář: 701
221 097 189
KAS_SSTA
Bc. Antonín BerdychOdborný asistent, PRKAS_SSTA
Vít ČernýDopravní referent
Vodičkova 18
Kancelář: 663
221 097 576
KAS_SSTA
Alena SerbusováAsistentka
Vodičkova 18
Kancelář: 701
221 097 619
KAS_SSTA