Nejdůležitější požadavky: vysokoškolské vzdělání magisterského studijního programu v oboru právo;;
Platové zařazení: 11. platová třída; rozmezí platových tarifů dle délky započitatelné praxe 25.000,- až 35.000,-; osobní ohodnocení;
Popis práce: zajišťování odborných právních agend na úseku státní správy a samosprávy; v oblasti zadávání veřejných zakázek; v oblasti poskytování informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. apod.;
Další požadavky a náležitosti: PDF
Podávejte do: 1.6.2022;

Přihlášky se podávají:

 • osobně do podatelny Úřadu městské části Praha 1, Vodičkova 681/18
 • poštou na adresu: Městská část Praha 1, Úřad městské části, útvar tajemníka, oddělení personální, Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
 • elektronicky do datové schránky b4eb2my

Bližší informace k výběrovým řízením na milada.balkova@praha1.cz.

Konkrétní náležitosti ke každé pozici najdete v PDF příloze.

Co nabízíme?

 • stabilní zázemí významného společensky odpovědného zaměstnavatele územní samosprávy
 • pružnou pracovní dobu
 • odměňování podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (základní plat je určen podle stupnice platových tarifů uvedených v příloze č. 2 nařízení vlády)
 • osobní ohodnocení na základě dosažených pracovních výsledků
 • 5 týdnů dovolené
 • 7 dnů zdravotního volna (sick days) s náhradou platu
 • propracovaný systém dalšího vzdělávání pro podporu profesního rozvoje
 • příspěvek na stravování formou stravenek v hodnotě 110,- Kč