Poplatek za zvláštní užívání komunikace je vyměřován dle vyhlášky č. 5/2011 Sb., Hl. m. Prahy, o místním poplatku, ve znění pozdějších předpisů. Výše poplatku se odvíjí od účelu záboru, který jste ve svém dotazu nespecifikovala.

Nejvíce užívané zábory a výše poplatků
Stavební zábor (ohrada, kontejner popř. lešení) 10,-Kč/m2/den
Kulturní akce 10,-Kč/m2/den
Reklamní akce 100,-Kč/m2/den
Běžné prodejní místo je zpoplatněno 40,-Kč/m2/den
Nejzatíženější lokality jsou zpoplatněné 50,- popř. 60,- Kč/m2/den

Pro úplnost dodáváme, že k tomuto poplatku (tzv. místní poplatek) je nutno vždy připočítat ve stejné výši platbu vlastníkovi komunikace z titulu nájemní smlouvy.

Kontakt

Pavel Krofta
individuální prodej – výstavky
Tel.: 221 097 367

Žádosti ke stažení

Nejčastější dotazy

Jaké jsou místní poplatky za zábor veřejného prostranství?

Poplatek za zvláštní užívání komunikace je vyměřován dle vyhlášky č. 5/2011 Sb., Hl. m. Prahy, o místním poplatku, ve znění pozdějších předpisů. Výše poplatku se odvíjí od účelu záboru, který jste ve svém dotazu nespecifikovala.

Nejvíce užívané zábory a výše poplatků
Stavební zábor (ohrada, kontejner popř. lešení) 10,-Kč/m2/den
Kulturní akce 10,-Kč/m2/den
Reklamní akce 100,-Kč/m2/den
Běžné prodejní místo je zpoplatněno 40,-Kč/m2/den
Nejzatíženější lokality jsou zpoplatněné 50,- popř. 60,- Kč/m2/den

Pro úplnost dodáváme, že k tomuto poplatku (tzv. místní poplatek) je nutno vždy připočítat ve stejné výši platbu vlastníkovi komunikace z titulu nájemní smlouvy. V případě nějakých nejasností neváhejte kontaktovat: Pavla Kroftu, individuální prodej – výstavky, Tel.: 221 097 367.

Mapová aplikace Zábory