DŮLEŽITÉ INFORMACE — STAV K 25. 3. 2021:

Dotační program spolky pro rok 2021 – ZMČ P1 dne 9. 2. 2021 schválilo přidělení finančních prostředků – probíhají podpisy dotačních smluv
Dotační program v oblasti kultury pro rok 2021 – proběhlo hodnocení žádostí externími hodnotiteli, výběrovou dotační komisí a Radou MČ Praha 1 – plánovaný termín schvalování žádostí v ZMČ P1 – 13. 4. 2021
Dotační program na ochranu kulturního dědictví pro rok 2021 – proběhla výběrová dotační komise a jednání Rady MČ Praha 1 – plánovaný termín schvalování žádostí v ZMČ P1 – 13. 4. 2021
Do doby jednání ZMČ P1 neposkytujeme žádné informace ohledně výsledků dotačního řízení.

Výsledky dotačních řízení pro rok 2021
Dotační program Městské části Praha 1 v oblasti kultury pro rok 2021
Dotační program Městské části Praha 1 na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2021
Dotační program Městské části Praha 1 na ochranu kulturního dědictví pro rok 2021

Informace o grantových a dotačních řízeních v uplynulých letech naleznete v archivu.