Koncert „Ave Maris Stella“ se uskuteční ON-LINE v kostele Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána v Nerudově ulici.

Online koncert můžete sledovat na facebookových profilech @praha1online a @prahajedna a na webu www.praha1.cz.

Markéta Fassati – soprán Zuzana Peřinová – viola Jiří Kopečný – varhany Mgr. Kamila Malinská – úvodní slovo, kancléřka řádu sv. Lazara Jeruzalémského Mgr. Libor Černý – průvodce historií kostela