Vážení podnikatelé,

dovolujeme si poukázat na článek, který byl publikován na oficiálním portálu pro podnikání a export Businessinfo.cz.

Článek přináší informaci o tom, že všem osobám samostatně výdělečně činným, tedy i živnostníkům, stát od ledna 2023 zřídí datovou schránku. V současné době musejí datovou schránku povinně používat obchodní firmy zapsané ve veřejném rejstříku. Povinnost již nyní dopadá rovněž na podnikatele z řad advokátů, insolvenčních správců a daňových poradců. Od ledna 2023 se povinnost rozšíří i na ostatní podnikatele.

Změnu umožní právní norma, která mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci. Dle přechodných ustanovení, bude podnikající fyzické osobě zapsané k 1. lednu 2023 v zákonem stanovené evidenci nebo rejstříku (mimo jiné živnostenský rejstřík) datová schránka zřízena nejpozději do 31. března 2023.

Zákon byl vyhlášen 9. července 2021 ve Sbírce zákonů v částce 113 pod číslem 261/2021 Sb. a je účinný od 1. února 2022 s výjimkami.   Zákon má tzv. dělenou účinnost –  viz mj. písm. i), které nabývá účinnosti 1. ledna 2023. Živnostníci však již nyní mohou své záležitosti s živnostenským úřadem vyřídit  online.  A to pokud si dobrovolně zřídili datovou schránku nebo používají elektronický podpis. Pořiďte si digitální identitu již nyní, vyhnete se tak případným frontám, své záležitosti vyřídíte kdykoli bez ohledu na úřední hodiny a navíc ušetříte!


Původní článek byl publikován 31. 8. 2021 | Businessinfo.cz | Související článek: Elektronická identifikace: Razítko budeme potřebovat vždy, jen bude vypadat úplně jinak