Ve 3. čtvrtletí roku 2022 živnostenské úřady zaznamenaly „přirozený přírůstek podnikatelů“ o 10 854 osob oproti minulému sledovanému období. Od minulého čtvrtletí přibylo 24 263 nových podnikatelů v režimu živnostenského zákona.  Celkem 13 409 osob se rozhodlo svou živnost ukončit.

Základní živnostenský katastr za územně správní obvod Praha 1 k 30. 9. 2022

Počet podnikatelů v režimu živnostenského zákona:          51 458
z toho fyzických osob: 11 908
z toho právnických osob: 39 550
Počet vydaných a platných živností:        72 778
z toho živností volných: 50 603
z toho živností řemeslných: 9 245
z toho živností vázaných: 6 085
z toho živností koncesovaných: 6 845