V 1. čtvrtletí roku 2022 živnostenské úřady zaznamenaly „přirozený přírůstek podnikatelů“ o 10 867 osob oproti minulému sledovanému období. Od minulého čtvrtletí přibylo 24 312 nových podnikatelů v režimu živnostenského zákona.  Celkem 13 445 osob se rozhodlo svou živnost ukončit.

Základní živnostenský katastr za územně správní obvod Praha 1 k 30. 3. 2022

Počet podnikatelů v režimu živnostenského zákona:          50 060
z toho fyzických osob:                                                   11 627
z toho právnických osob:                                              38 434
Počet vydaných a platných živností:        70 825
z toho živností volných:                                                 49 211
z toho živností řemeslných:                                            9 035
z toho živností vázaných:                                                5 916
z toho živností koncesovaných:                                      6 663