Ve 2. čtvrtletí roku 2022 živnostenské úřady zaznamenaly „přirozený přírůstek podnikatelů“ o 10 661 osob oproti minulému sledovanému období. Od minulého čtvrtletí přibylo 24 037 nových podnikatelů v režimu živnostenského zákona.  Celkem 13 376 osob se rozhodlo svou živnost ukončit.

Základní živnostenský katastr za územně správní obvod Praha 1 k 30. 6. 2022

Počet podnikatelů v režimu živnostenského zákona:          50 787
z toho fyzických osob:                                                   11 799
z toho právnických osob:                                              38 988
Počet vydaných a platných živností:        71 846
z toho živností volných:                                                 49 931
z toho živností řemeslných:                                            9 141
z toho živností vázaných:                                                6 020
z toho živností koncesovaných:                                      6 754