VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM

Oznámení podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, lze podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, nebo prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému vedeného Ministerstvem spravedlnosti (www.justice.cz).

Oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému:

1) písemně

  • elektronicky na e-mailové adrese: oznamovatel@praha1.cz (k doručené elektronické poště má přístup pouze příslušná osoba)
  • v listinné podobě na adresu: Městská část Praha 1, Úřad městské části Praha 1, Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1, s označením obálky „Oznamovatel – NEOTVÍRAT“.

2) ústně

  • telefonicky na telefonním čísle 221 097 251 (telefonní hovor bude s předchozím souhlasem volajícího nahráván)
  • na žádost oznamovatele i osobně (v přiměřené lhůtě do 14 dnů) v budově
    Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1, číslo dveří 608.

PŘÍSLUŠNÁ OSOBA

Mgr. Ing. František Dvořák

Zákon č. 171_2023 Sb., o ochraně oznamovatelů PDF