Výstava je realizována v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II – Praha1. Projekt je financován z prostředků ESF.

Na 6 desítek výtvarných děl žáků základních škol a studentů gymnázií z Prahy 1 inspirovaných 58. mezinárodním bienále výtvarného umění v Benátkách 2019.Tři výtvarné pedagožky se rozhodly se svými žáky a studenty reflektovat principy a myšlenky moderního umění prezentovaného na této světové přehlídce. Vystavovaná díla jsou svébytná, odrážejí autorské vedení pedagogů, ale dobře spolu komunikují. Vytvářejí pestrou škálu přístupů, názorů, technik, tak, jako skutečné „velké“ bienále.

Původní koncept výstavy byl připravován ve spolupráci s katedrou výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy na prostory Galerie1. Vzhledem k uzavření galerií nemohla být výstava realizována v plném rozsahu.  Jsme velice rádi za možnost zrealizovat výstavu v prostorách radnice, i když v menším rozsahu, který ovšem nijak neubral na kvalitě vystavovaných prací.

Většina děl žáků a studentů vznikla v době distanční výuky pod individuálním pedagogickým vedením.  Toto je potřeba vyzdvihnout, neboť některé školy distančně výchovy nevyučovaly.

Pokud to epidemická situace dovolí, budou součástí výstavy doprovodné akce jako beseda s osobností či komentovaná prohlídka pro studenty, pedagogy a veřejnost.