Varhanní nešpory maltézských rytířů

V rámci cyklu „Varhanní nešpory maltézských rytířů“ uspořádá Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost pro duchovní hudbu za finanční podpory Městské části Praha 1 v řádovém kostele Panny Marie pod řetězem v Lázeňské ulici v Praze 1 – Malé Straně  koncert duchovní hudby v pondělí 6. listopadu 2023 v 17 hod. Program: Bedřich Antonín Wiedermann. Účinkují: Hana Žárová – soprán, Edita Adlerová – mezzosoprán, Martin Maxmilian Kaiser – varhany.

Vstup volný.