Young Caritas společně s HateFree Culture pořádají v sobotu 9. 9. od 9:30 hodin v adaptačně-integračním Centru Young Caritas v ulici Haštalská 11 otevřenou snídáni. Zván je kdokoliv, stačí jen přinést něco ze své kuchyně a být dobře naladěn.