Zveme vás na setkání k budoucí podobě dětského hřiště v parku Lannova, které proběhne 15.6.2023 od 17:00 do 18:00 přímo na místě hřiště.

Dovolte, abychom Vás informovali, že do ankety a rozhovorů k úpravě zdejšího hřiště se do 23. 5. 2023 zapojilo 110 respondentů.
Všem moc děkujeme. Vaše podněty a připomínky budou předány architektovi, který je do svého návrhu zapracuje.
Na společném setkání s Vámi prodiskutujeme možnou budoucí podobu hřiště.

Na setkání se těší ThDr. Kateřina Klasnová. místostarostka městské části Praha 1.

Máte-li dotazy, návrhy či připomínky, kontaktujte Oddělení strategie a participace Úřadu městské části Praha 1:
Petr Rachunek tel: +420 774 701 779, e-mail petr.rachunek@praha1.cz