21. ročník cyklu MUSICA FLOREA BOHEMIA

Na dvoře Krále Slunce
Barokní dostaveníčko s hudbou a tancem

scénické provedení

hudební nastudování, dirigent: Marek Štryncl
režie a choreografie: Hana Slačálková
architekt scény: Václav Krajc
orchestr: Musica Florea
sbor: Collegium Floreum
balet: Baroque Balance

V období 17. a 18. století nesmírně vzrostla obliba tance, který se stal nejen vizitkou každého šlechtice, ale i celého dvora. Taneční velmocí se v té době stala jednoznačně Francie, a to díky jejímu panovníkovi Ludvíku XIV. „Král Slunce“ byl sám vynikajícím tanečníkem a tanec pozdvihl na vysokou uměleckou úroveň (taneční technika, kterou jeho mistři zdokonalili, se stala základem klasického tance). Vznikla celá řada baletů, tance i rozsáhlé taneční suity byly neoddělitelnou součástí oper. Některé z nich se nám naštěstí zachovaly zapsané v tzv. Beauchamps-Feuilletově taneční notaci, podle které je můžeme rekonstruovat. V našem programu bychom chtěli divákům zprostředkovat ojedinělý zážitek a přenést je do romantické doby „galantního“ věku. Komponované představení v dobových kostýmech je okouzlí krásou a lehkostí barokního tance, zpěvu a hudby interpretované na dobové nástroje.
Seznam tanců:
Charles-Hubert Gervais: La Savoy (z opery Méduse, 1697)
J. B. Lully – Passacaille de Persée (z opery Persée, 1682)
J. B. Lully – Pavane des Saisons (Idylle sur la paix)
J. B. Lully – Folie d´Espagne
M. Marais – La Matelotte (z opery Alcyone, 1706)
J. F. Rebel – Les Caracteres de la Danse, 1715
J. D. Zelenka – Menuet I (Ouverture a 7 concertatnti in F)

Informace ke vstupenkám najdete zde: