Upozorňujeme občany, že od čtvrtka 18. února 2021 začnou platit rozšířené úřední hodiny Úřadu MČ Praha 1. Celý úřad bude mít úřední hodiny v pondělí a ve středu od 8:00 do 18:00 hod.

V úterý (8:00 – 15:30 hod.), ve čtvrtek (8.00 – 15:30 hod.) a v pátek (8:00 – 13:00 hod.) budou veřejnosti k dispozici pouze pracoviště oddělení služeb a informací a oddělení osobních dokladů. Ve stejném čase bude k dispozici i pokladna a výdejna parkovacích oprávnění, ovšem až od 22. 2.

Prosíme občany, aby v maximální možné míře využívali objednávkový systém (živnostenský odbor, matrika, odbor občansko-správních agend), kde se mohou objednat na konkrétní den a čas. Zároveň také doporučujeme, aby občané v těchto dnech omezili návštěvy úřadu pouze na nezbytně nutné případy a ke komunikaci využívali především e-mail nebo telefon. Předejdeme tak setkávání většího množství klientů najednou. Naší snahou je ochrana návštěvníků i zaměstnanců úřadu.

Při vstupu na úřad je nutné dodržovat aktuálně platná hygienická nařízení, tj. mít po celou dobu návštěvy nasazený respirátor, roušku či jinou ochrannou pomůcku zakrývající nos a ústa. V budově jsou na každém patře umístěné nádoby s dezinfekcí.

Žádáme návštěvníky, aby odložili návštěvu úřadu v případě zvýšené teploty a dalších zdravotních komplikací a respektovali doporučená hygienická opatření.

Děkujeme za váš zodpovědný přístup.