Vážení poskytovatelé služeb,

dovolujeme si Vás informovat, že služby našeho oddělení jsou opět dostupné přes funkcionalitu rezervačního systému  „jednotné kontaktní místo“.

Jednotné kontaktní místo je určeno zejména pro zájemce o přeshraniční poskytování služeb v Evropské unii. Dále pomůže zprostředkovat vstup do podnikání vykonavatelům svobodných povolání např. advokátům, autorizovaným architektům, daňovým poradcům, …zkrátka všem, jejichž povolené podnikání neupravuje živnostenský zákon.

Našim klientům, pokud se rozhodnou využít našich zprostředkovatelských služeb při vstupu do podnikání, doporučujeme zarezervovat konkrétní den a čas návštěvy, a to zejména v případě konání hromadných zápisů do příslušných komorových evidencí – např. do seznamu advokátů apod. Schůzku je možné sjednat  i mimo stanovené úřední dny. V tom případě je nutná předchozí telefonická dohoda + 420 221 097 139.

S živnostenskou agendou (ohlášení, přerušení, obnovení, zrušení, změny živnosti) se, prosím, obracejte na oddělení registrace (příjem podání).

Děkujeme, že využíváte naše služby.

Lukáš Balada, vedoucí oddělení