Rada městské části Praha 1 schválila na svém úterním zasedání pronájem a záměr pronájmu části pozemku školního hřiště Základní školy nám. Curieových, a to z důvodu demoličních prací na budově sousedící s pozemkem a následné dostavby nové budovy.

V rámci 1. etapy, která by měla začít v nejbližších dnech, mají probíhat převážně demoliční práce části původní stavby přilehlé jednou stranou ke školnímu hřišti. S ohledem na bezpečnost žáků a zaměstnanců školy nebude možné po celou dobu této etapy hřiště využívat. Ukončení demoličních prací stavebník Metrostav, a.s., oznámí jak škole, tak dotčeným pracovníkům úřadu městské části. Předpokládaný termín ukončení je na konci června 2023.

V rámci 2. etapy, jež má probíhat od začátku letošních prázdnin do 30. září 2024, má být realizována nová dostavba částečně demolované budovy. Menší část hřiště, kterou má mít stavebník po dobu této etapy k dispozici, bude ohraničena plným plotem do výšky 2 metry tak, aby bylo možné velkou část hřiště využívat v rámci výuky i k dalším aktivitám s co nejmenším omezením, a to při zachování 100% bezpečnosti pro žáky a zaměstnance školy. Prostorové lešení bude opatřeno hustou síťovinou.

„Dnes jsme schválili pronájem uvedeného pozemku na 29 dní. Během nich bude vyhlášen a vyhodnocen záměr návazného pronájmu stejného pozemku. Je to zároveň dostatek času na finální dojednání kompenzací pro školu ze strany investora i detailní specifikaci následné výstavby a jejích dopadů na činnost školy. V komplikované situaci se tak snažíme pro školu a její děti získat maximum dobrého,“ vysvětlila starostka Prahy 1 Terezie Radoměřská.

Investorem stavby je společnost WIC Prague, a.s. V rámci stavební činnosti byla již po dohodě s ředitelkou školy realizována například oprava kanalizace a vybudování nového povrchu před budovou základní školy v ceně zhruba 3 miliony korun, plánována je také lávka pro pěší školáky a rodiče v hodnotě zhruba 9 milionů korun. Praha 1 rovněž od investora bezúplatně získá pozemek o velikosti cca 34 m2, který je už nyní součástí hřiště a jeho cena je více než 1,5 milionu korun.

Nájemné za pronájem pozemku hřiště bude jen za uvedených 29 dnů  činit více než 250 tisíc korun. Investor také uhradí rozdíl mezi cenou opravy povrchu hřiště, kalkulovanou v roce 2022, a cenou, jež bude skutečně uhrazena v době realizace po ukončení pronájmu.

Demoliční a stavební práce způsobí základní škole řadu složitostí, se kterými se bude muset vedení školy vypořádat. „Už třetí školní rok máme například omezené větrání, nemluvě o hluku, a tak budeme rádi, když stavba skončí v co nejkratší době, aby nám už nenarušila školní rok 2024/2025,“ zdůraznila ředitelka školy Tereza Martínková a dodala: „Pro mě je na prvním místě bezpečnost žáků. Hřiště využíváme k výuce tělesné výchovy, ale i k dalším aktivitám žáků školy. Z důvodu stavebních prací se více zaměříme na mimoškolní programy, které však vyžadují posílení pedagogického dozoru. Výuku tělesné výchovy, ale i tradiční školní akce jako Dvorní slavnosti, Loučení 9. ročníků nebo různé sešlosti žáků budeme po nezbytně nutnou dobu realizovat ve sportovním areálu Na Františku. Jsem ráda, že současný správce areálu je v tomto ohledu velice vstřícný. Navíc bych žáky nerada připravila o tradiční neformální setkávání.“

Vyvrátila také nepravdy šířené na sociálních sítích, podle kterých investor v předstihu svévolně odstranil prolézačky na uvedeném pozemku. „Prolézačky byly odstraněny na mou žádost, protože byly ve špatném technickém stavu,“ uvedla Tereza Martínková.

Její práci i vstřícné jednání investora ocenil 1. místostarosta Prahy 1 pro oblast školství David Bodeček. „Se stavebníkem i investorem vedeme intenzivní jednání o kompenzacích za omezení využitelnosti školního hřiště. Společně s paní ředitelkou, zástupci odboru školství a majetkového odboru se snažíme formulovat a vyjednat co nejvýhodnější podmínky jak pro školu, tak pro městskou část Praha 1. Plně si uvědomujeme vážnost situace a uděláme maximum pro obhajobu zájmů žáků školy, jejich rodičů a občanů žijících v sousedství výstavby,“ prohlásil David Bodeček.