Na základě nově dostupných informací bylo zjištěno, že nemocnice v minulém roce hospodařila s výraznější ztrátou, než byl schválený rozpočet. Hlavní příčinou byl růst cen zdravotnického materiálu, platů i například energií. Zároveň nedošlo k adekvátnímu navýšení plateb ze strany zdravotních pojišťoven. K této situaci došlo v průběhu roku 2022, reálně se ovšem projevila až v současnosti.

Rada proto schválila předsunutí pravidelných plateb pro nemocnici tak, aby se operativně vyřešily problémy s okamžitým financováním provozu této příspěvkové organizace. Zároveň schválila několik dalších kroků, které by měly stav hospodaření nyní i v budoucnu řešit.

Od ředitele nemocnice si vyžádá detailní informace o ekonomické situaci NNF i o opatřeních, která byla v souvislosti s aktuálními problémy přijata. Důležitým tématem je i výhled financování NNF. „Budeme jednat s vedením hlavního města a oslovíme i další městské části, jejichž občané jsou pacienty naší nemocnice. Společně musíme hledat řešení pro stabilní financování Nemocnice Na Františku. Chceme zajistit její fungování i další rozvoj, k čemuž je spolupráce samospráv v Praze klíčová,“ doplnil radní pro oblast zdravotnictví Michal Müller.


Ve čtvrtek bude o situaci jednat i Komise pro zdravotnictví a NNF. Rada vyhodnotí informace o stávající i budoucí hospodářské situaci nemocnice. Seznámí se i s výsledky nyní uzavírané finanční veřejnosprávní kontroly, která v NNF probíhala v minulém roce. Ke zjištěným závěrům přijme adekvátní rozhodnutí a neprodleně o nich bude informovat veřejnost.