Praha 1 spustila monitoring kvality ovzduší na dětských hřištích. Jedná se o inovativní řešení od společnosti AgdataCity a v pilotní fázi projektu se bude týkat dětských hřišť pod Karlovým mostem a v parku Lannova. 

Praha 1 je jedním z nejpopulárnějších míst, kde lidé rádi tráví svůj volný čas, a radnice městské části chce, aby čas strávený venku byl bezpečnější a příjemnější. A to se samozřejmě týká i znečištění ovzduší, jež má přímý vliv na délku a kvalitu života. To byl také jeden z hlavních důvodů, proč byla spuštěna pilotní fáze uvedeného projektu.

V rámci měření získávají špičkové senzory společnosti AgdataCity informace o koncentraci prachových částic o velikosti 1, 2.5, 4 a 10 mikrometrů oxidu dusičitého, oxidu uhelnatého a troposférického ozonu. Srozumitelná data se přenášejí na stránky pro transparentní přehled toho, co se děje v Praze 1. Návštěvníci hřišť tak mají možnost předem zjistit aktuální stav, ale také si přečíst doporučení, na jejichž základě se rozhodnou, zda je vhodná doba pro venkovní aktivity,“ popsal radní Prahy 1 pro životní prostředí, dopravu, informatiku a smart cities Richard Bureš.

Znečištění ve městě může mít podle něj řadu příčin a mít přehled o situaci ve svém okolí je jedním z prvních kroků, jak s ním bojovat. Nejohroženější skupinou lidí jsou v tomto směru děti, starší osoby a lidé s respiračními chorobami, kterých je v dnešní době čím dál víc. Například vliv prachových částic o velikosti 2.5 mikronů může v důsledku způsobit i smrt. Prachové částice o velikosti 1 mikronu jsou pro zdraví ještě nebezpečnější, protože se dostávají přes plicní sklípky do krevního oběhu.

„Aktuální data tak pomohou omezit styk s nebezpečnými látkami a snížit jejich dopad na zdraví. Data mohou využívat i školy pro své edukativní programy. Názorně tak žákům ukážou na první pohled neviditelné, ale velmi důležité charakteristiky jejich prostředí, nebo s jejich pomocí mohou plánovat aktivity na hřištích,“ vysvětlil Richard Bureš.

Systém společnosti AgdataCity jednoduše zpřístupňuje lokální data o kvalitě ovzduší a o meteorologických podmínkách v reálném čase. Praha 1 tak dostává nástroj, který jí efektivním a ekonomickým způsobem umožní informovat občany a chránit tak jejich zdraví.

AgdataCity je česká vývojářská společnost, která poskytuje městům komplexní systém pro správu měst a informování občanů. Chytrá platforma nabízí mimo jiné možnost sledovat meteorologické podmínky, mikroklimatické parametry, hladiny řek, ale například i evidovat pohyb městských vozidel s pomocí chytré telematiky, spravovat nemovitosti a mnoho dalšího.

Naším cílem je zapojit moderní chytré technologie do běžného života a lidem ve městech pomoct zlepšit kvalitu života,” doplnil Philipp Korotkov z AgdataCity, který má na starosti rozvoj projektů v Praze, České republice, ale i v zahraničí, kde firma také úspěšně expanduje.

Jednička tak díky pilotnímu projektu představuje první dětská hřiště v Praze, která svým návštěvníkům nabídnou aktuální informace o kvalitě vzduchu, a to společně s jedničkou na českém trhu v oblasti komerčního monitoringu kvality ovzduší́. 

Data naleznete v pracovní verzi na portálu https://chytra1.cz. Následně budou přesunuta do plného provozu na adresu https://ovzdusi.praha1.cz.

Tisková zpráva ke stažení ZDE – PDF