Nemocnice Na Františku získala smlouvu s VZP na čtyři roky. Přispěla k tomu dohoda o vzniku metropolitní nemocnice s pražským magistrátem. Smlouvu s ním začalo řešit zastupitelstvo Prahy 1, vrátí se k ní před Vánoci.

Na mimořádném jednání na konci listopadu, jehož záznam najdete zde, začali zastupitelé Prahy 1 projednávat smlouvu o zajištění provozu Nemocnice Na Františku (NNF). Kvůli připomínkám k některým bodům a žádostem o vyjasnění se její schvalování posunulo na další zasedání zastupitelstva, které se koná 17. prosince.

Pokud dojde ke schválení smlouvy, převezme po letech nejistoty provoz i financování nemocnice magistrát, a to na padesát let. Jedno je však jisté již nyní. Vedení nemocnice se domluvilo se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, že bude hradit zdravotní služby do roku 2023.

„Došli jsme k závěru, že nemocnice je poměrně významným subjektem poskytujícím akutní péči na území hlavního města. V tuto chvíli neuvažujeme o jejím převedení na nemocnici následné péče, naopak podporujeme, aby se ještě více profilovala v urgentní péči,“ uvedl ředitel regionální pobočky VZP Jan Bodnár.

Znamená to, že v příštích letech by měly být v nemocnici zřízeny urgentní příjem, stanoviště záchranné služby, lékařská služba první pomoci a lékárna s nepřetržitým provozem. Na základě dalších jednání by měla vzniknout také oddělení ARO, lůžkové oddělení plastické chirurgie a lůžková rehabilitace.

Podle starosty Pavla Čižinského k uzavření smlouvy došlo právě díky dohodě s magistrátem, která dává zdravotnickému zařízení na břehu Vltavy perspektivu. „Je to jasná známka toho, že léta špatného vedení, snah nemocnici zprivatizovat a trestních stíhání jsou pryč. Samotná změna na radnici ovšem pojišťovnu určitě nepřesvědčila. Postoj se změnil poté, co padlo rozhodnutí svěřit nemocnici hlavnímu městu a učinit z ní součást metropolitního zdravotnictví,“ vysvětlil Čižinský.

Změna po Novém roce

Pokud dojde ke schválení dohody s magistrátem a k jejímu podpisu, budova nemocnice zůstane městské části a magistrát ji bude využívat díky zřízení „služebnosti“, vybavení nemocnice magistrát odkoupí na základě ocenění znalcem. Nový provozovatel by měl vše převzít během první poloviny příštího roku.

Nyní má NNF 159 lůžek, z toho 113 lůžek akutní péče a 46 lůžek následné péče, a zaměřuje se především na chirurgické, ortopedické a interní problémy pacientů, provozuje též řadu odborných ambulancí a poraden. Patří mezi přední česká pracoviště pro chirurgickou léčbu karcinomu prsu, rakoviny tlustého střeva a konečníku.

text: Michal Kalina, foto: VitVit/Wikimedia Commons

Fakta

Nemocnice Na Františku

Založena: r. 1354
Současná budova: stavba z r. 1926
Současný zřizovatel: MČ Praha 1
Ředitel: MUDr. David Erhart
Ročně ošetřeno: 80 tisíc pacientů
Ročně hospitalizováno: 5 500 pacientů
Kontakt: Nemocnice Na Františku,
Na Františku 847/8, Praha 1
www.nnfp.cz, e-mail: info@nnfp.cz
tel.: +420 222 801 111