Vážení návštěvníci,

víte, že před 30 lety se v porevolučním Československu začaly vydávat živnostenské listy?

Start živnostenských úřadů však nebyl jednoduchý. O tom mimo jiné pojednává článek, který byl publikován u příležitosti výročí živnostenského zákona – živnostenskému zákonu je 30 let.

Díky archivu České televize se můžete vrátit v čase o 30 let zpět a připomenout si tehdejší okamžiky roku 1992.

Zhlédněte dobovou reportáž, která informuje o tom, jak živnostenské úřady nebyly schopny na začátku roku 1992 vydávat živnostenské listy podle nově přijaté právní úpravy živnostenského podnikání.

Důvod byl prostý – nebyl k dispozici dostatek živnostenských listů, resp. jejich oficiálních tiskopisů.