Městská část Praha 1 vyhrála krajské kolo soutěže o titul Historické město roku 2021, kterou každoročně společně vyhlašují Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a ministerstva kultury a pro místní rozvoj. Ocenění, které si převzala na pražském Žofíně, získala za revitalizaci celé řady veřejných prostorů a zahájení i dokončení obnovy několika památkově chráněných objektů.

V loňském roce Praha 1 obdržela v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón příspěvek ve výši 2 505 000 korun na obnovu dvou kulturních památek. „S jeho pomocí jsme dokončili rekonstrukci barokního domu v Truhlářské 8. Nově je celý objekt využit pro Středisko volného času Jednička s příjemnou kavárnou v přízemí,“ uvedl Petr Burgr, místostarosta pro oblast kultury. „Peníze z programu jsme využili také na opravu hlavní lodi a transeptu kostela Všech svatých na Pražském hradě, která navázala na opravy presbytáře, provedené v roce 2020,“ dodal.

Na území Prahy 1 se rozkládá městská památková rezervace na rozloze 895 hektarů. Její součástí je i 1 265 kulturních památek. V uplynulých letech městská část dokončila velké množství jejich rekonstrukcí a oprav. V loňském roce to byla například i oprava fasády a oken Michnovského letohrádku na Kampě na Malé Straně. Ve veřejném prostoru Prahy 1 proběhlo několik rekonstrukcí ulic a chodníků. Příkladem je zdařilá rekonstrukce ulice Liliová v části mezi Betlémským náměstím a ulicí Anenská na Starém Městě. Radnice dopravně zklidnila a opravila ulici Samcovu u Petrského náměstí na Novém Městě. „Výsadba nových stromů v lokalitě pokračovala například na Jungmannově náměstí, kde jsme koncem minulého roku vysadili dvě lípy podle dochovaných historických podkladů,“ doplnil Petr Burgr.

Historickým městem roku 2021 se nakonec staly Boskovice z Jihomoravského kraje. Soutěž pořádá Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a ministerstva kultury a pro místní rozvoj, která oceňují mimo jiné i nejlepší uplatnění dotací z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón. Podle zásad programu se na opravy sdružují peníze státní, obecní i od vlastníka.

V České republice je na 40 000 nemovitých památek a po čtyřech desítkách památkových rezervací a zón. „Z programu regenerace bylo za třicet let jeho existence použito ze státního rozpočtu 5,75 miliardy korun a s dalšími penězi sdruženými od obcí a vlastníků se opravilo 18 000 památek za 14,6 miliardy korun,“ zdůraznil Libor Honzák, předseda Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

AKCE OBNOVY – MČ PRAHA – ROK 2021PDF