Radní první městské části rozhodli na svém úterním jednání o vypsání dotačního programu MČ Praha 1 s názvem Oblast zdravotnictví pro rok 2024.

„Program je zaměřen na ´vybavení ordinací ambulantních lékařů´ a na ´podporu zdravotních služeb – terénní a lůžkové paliativní péče´,“ uvedl radní pro oblast zdravotnictví a pro Nemocnici Na Františku Michal Müller.

Oprávněnými žadateli o poskytnutí dotace na vybavení ordinací ambulantních lékařů jsou fyzické a právnické osoby působící v oblasti zdravotnických služeb s platným oprávněním, tj. praktičtí lékaři a ambulantní lékaři specialisté, kteří mají svou ordinaci na území MČ Praha 1 a poskytují své služby občanům Prahy 1. Maximální výše dotace činí 50 tisíc korun na jednoho žadatele.

V případě podpory zdravotních služeb – terénní a lůžkové paliativní péče jsou oprávněnými žadateli o dotaci poskytovatelé terénní a lůžkové paliativní péče, kteří poskytují své služby občanům Prahy 1.

Pro obě oblasti je dohromady plánována částka 1 milion korun. Přidělení dotací pro ambulantní lékaře bude vzhledem k maximální možné výši schvalovat Rada MČ Praha 1, dotace na podporu zdravotních služeb — terénní a lůžkové paliativní péče pak Zastupitelstvo MČ Praha 1. Lhůta pro podávání žádostí bude od 19. do 31. března 2024. Více informací naleznete na úřední desce MČ Praha 1 a ZDE.