Radnice první městské části a Skautský institut se domluvili na společném postupu při řešení pomoci ukrajinským rodinám na území Prahy 1.

„Ukrajinské rodiny, které uprchly před barbarskou agresí ruské armády, potřebují naši pomoc při zajištění ubytování, potřebných dokumentů anebo třeba při zprostředkování kontaktů na zaměstnavatele. Řeší ale řadu dalších pro ně v tu chvíli důležitých praktických věcí, s nimiž si v neznámém prostředí nevědí rady. A v ten okamžik nastupuje důležitá role dobrovolníků, a to je oblast, kterou má Skautský institut skvěle zvládnutou,“ vysvětlil starosta Prahy 1 Petr Hejma, který se na spolupráci se Skautským institutem (SI) dohodl s jeho ředitelem Milošem Říhou.

„Už při materiální sbírce, kterou jsme hned po vypuknutí války uspořádali ve Skautském institutu na Staromáku, nás ohromila skutečnost, kolik lidí chce v této situaci pomáhat, kolik lidí se spontánně zapojilo. Na tuto nesmírnou energii jsme navázali zřízením SI dobrovolnické služby. Po pár dnech máme v databázi přes 1 300 dobrovolníků, které od soboty propojujeme s potřebnými místy – s Kongresovým centrem, Smíchovským nádražím, s několika většími sbírkami materiálu a dalšími,“ popsal ředitel Skautského institutu Miloš Říha. K těmto potřebným místům tedy přibudou v následujícím týdnu ta, která identifikuje městská část.

Praha 1 dosud vyčlenila ubytovací kapacity, které nabídla zodpovědným orgánům pro ubytování zaregistrovaných ukrajinských rodin.

Nemocnice Na Františku, kterou Praha 1 zřizuje, je připravena poskytnout ukrajinským uprchlíkům urgentní péči, běžná i specializovaná vyšetření a zákroky, včetně lůžkové péče, rehabilitaci a podobně.

Praha 1 rovněž může do svých základních škol přijmout ukrajinské děti a zároveň jim zajistí výuku českého jazyka.

Sociální pracovníci radnice pomohou ukrajinským rodinám s vyřizováním dokladů a potřebných úředních dokumentů a zprostředkují kontakt s odbornými organizacemi.

Praha 1 také zřídila sbírkový účet s názvem „MČ Praha 1 – pomoc Ukrajině“ číslo: 6145155369/0800.

Noví dobrovolníci se do SI dobrovolnické služby stále mohou hlásit, informace jsou na webu www.skautskyinstitut.cz/pro-ukrajinu.

Tisková zpráva ke stažení – DOCX