Jan Lauda |

Antonín Sova |

Rudolf Kremlička |

Ladislav Zelenka |

Ema Destinová |

Ferenc Rákoczi II. |

Josef Sudek |

Mikoláš Aleš |

V. V. Štech |

Alfons Mucha |

Jan Zrzavý |

Adolf Kosárek |

Bohuslav Martinů |

Protirakouského převratu |

Josef a Karel Čapkovi |

Marie Pujmanová |

Umučení za nacistické okupace |

Fryderyk Chopin |

Josef Hora |

Karel Sabina |

Vítězslav Novák |

Jindřich Honzl |

Obránců Staroměstské radnice |

Rudolf Deyl st. |

Josef Mysliveček |

Deska I. máje |

Městskému rozhlasu |

Václav Vavřinec Reiner |

Ferenc Liszt |

Vincenc Kramář |

Václav Talich |

Johanes Kepler |

Bernard Bolzano |

Bohuslav Balbín |

Josef Mánes |

Winston Churchill |

Ernest Denis |

Pamětní deska hokejistům |

Josef Boleslav Pecka |

Réva |

Sedící dívka |

Jan Šverma |

Sbratření |

Dívka s holubicí |

Josef Mánes |

T. G. Masaryk |

Pomník obětem komunismu |

Pomník II. odboji |

Pieta |

Jan Palach a Jan Zajíc |

Sloup Nejsvětější trojice - Morový sloup |

Studna s renesanční mříží |

Wimmerova kašna |

Kašna Vltava (Terezka) |

Hold českých stavů |

Kašna s delfíny |

Pomníčky padlým |

Terezce na Mariánském náměstí to sluší |

Okřídlený lev přistál na Klárově, aby připomínal statečné letce |

Wimmerova kašna byla opravena |