Čeští letci bojující za 2. světové války v britském Královském letectvu (RAF), členové České obce sokolské, skauti, představitelé britské ambasády a komunity v Praze, současní čeští a britští vojáci, stovky občanů i zahraničních hostů – ti všichni se v úterý odpoledne sešli na Klárově, aby připomněli hrdinství našich letců a aby se stali svědky odhalení památníku na počest českých a slovenských vojáků, kteří se proslavili v bitvě o Británii a přispěli k celkovému vítězství spojeneckých sil v dosud největším válečném konfliktu lidstva.

„Působení našich letců v RAF patří k nejsvětlejším okamžikům českých dějin. Byli to mladí lidé, kteří bojovali a umírali za svobodu naší země, Velké Británie i Evropy. Byli bohužel také mezi prvními, kteří se stali oběťmi komunistické diktatury. Nikdy nebudeme moci odčinit příkoří, která byla na nich spáchána, a nikdy nebude dost vděčnosti, kterou si zaslouží,“ řekl starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký, který se o umístění památníku spolu s britskou velvyslankyní zasadil. „Jsem šťastný, že se to podařilo a že se mohu osobně setkat s bývalými letci, které po právu obdivuje celý svět,“ dodal Oldřich Lomecký.

Památník československým letcům, kteří za druhé světové války působili v Královském letectvu a proslavili se v bitvě o Británii, tvoří dvoumetrový okřídlený lev, dar britské komunity v Čechách, jež na jeho vytvoření shromáždila tři miliony korun. Jeho autorem je britský sochař Colin Spofforth a do bronzu ho odlila umělecká slévárna v Horní Kalné v Podkrkonoší. Lev je umístěn na betonovém podstavci pokrytém českou žulou. Kruhový podstavec při pohledu shora vypadá jako znak českého vojenského letectva. Oplátování a nýtování na jeho boku má napodobovat plášť letadla.

Slavnostní odhalení na Klárově doprovodila hudba Royal Airforce a sbor královských bubeníků a dudáků. Kromě válečných veteránů, bývalých československých příslušníků RAF, kteří přijeli z Čech, ale také z Izraele a USA, se akce zúčastnil britský poslanec a vnuk legendárního Winstona Churchilla Nicholas Soames. „Českoslovenští letci si zaslouží úctu, respekt a obdiv britského lidu. Byli to ti nejlepší z nejlepších,“ prohlásil politik, mimochodem velmi připomínající svého slavného předka. Churchill podle něj obdivoval umění a odvahu československých letců, kteří se velkou měrou podíleli na úspěchu spojeneckých vojsk.

O vznik památníku se velmi zasloužil Euan Edworthy, který v Čechách už léta žije. „Můj otec byl v Královském letectvu a často mi vyprávěl příběhy o slavných československých letcích a o jejich odvaze ve druhé světové válce. Když jsem před lety přijel do České republiky, jedna z prvních věcí byla, že jsem toužil vybudovat památník těmto statečným lidem. Je to naše poděkování. Z devadesáti devíti procent se jedná o dar britské komunity, firem i jednotlivců, přispěli ale také čeští občané,“ řekl.

V britském Královském letectvu sloužilo za 2. světové války 2 402 Čechů a Slováků, 493 z nich v bojích zahynulo. Kromě pilotů to byl pozemní personál, další muži působili na administrativních pozicích, jako styční důstojníci u Královského letectva nebo ve výcvikových jednotkách.
Podle historika Ladislava Kudrny z Ústavu pro studium totalitních režimů působili v RAF také letci z řady jiných zemí. Čechoslováci si ale u britského letectva vydobyli vynikající pověst stejně jako polští kolegové.

Po únoru 1948 se piloti bohužel stali oběťmi komunistického režimu. Přicházeli ze Západu, mnozí z nich měli za manželky Angličanky a dávno před komunistickým pučem dávali najevo nespokojenost s tím, jak fungovala poválečná limitovaná demokracie.