Wimmerova kašna na Uhelném trhu, která byla v březnu letošního roku poškozena, je opět v pořádku. O její opravu se postarala restaurátorská firma VAS v.o.s.. Ta tak splnila svůj slib, kterým se v rámci projektu Aventinské kulturní léto zavázala věnovat výtěžek z charitativního koncertu na opravu kulturní památky na území Městské části Praha 1.

„Jménem první městské části chci poděkovat společnosti VAS v.o.s. za tento dar,“ prohlásil 1.zástupce starosty MČ Praha 1 Daniel Hodek a dodal, že vše bylo konzultováno s památkáři.

„Bylo nám ctí podílet se na obnově této významné památky,“  napsala firma VAS v.o.s. ve svém dopise.