19.11.2018 Soubory hlasování 1. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1
bod č. 0 11192018_03.txt Úvod a Program jednání
bod č. 1 11192018_04.txt 11192018_05.txt 11192018_06.txt 11192018_07.txt Volba předsedy a členů Mandátového a volebního výboru
bod č. 2 11192018_08.txt 11192018_09.txt 11192018_10.txt 11192018_11.txt Volba předsedy a členů Návrhového výboru
bod č. 3 11192018_12.txt

11192018_29.txt

Stanovení počtu členů Rady MČ Praha 1, místostarostů a stanovení funkcí, které budou vykonávány dlouhodobě uvolněnými členy Zastupitelstva MČ Praha 1
bod č. 4 11192018_13.txt 11192018_15.txt Volba starosty MČ Praha 1
11192018_14.txt Procedurální hlasování o prodloužení jednání ZMČ P1 po 19:00 hod.
bod č. 5 11192018_16.txt 11192018_17.txt Volba místostarostů městské části Praha 1
bod č. 6 11192018_18.txt 11192018_19.txt 11192018_20.txt 11192018_21.txt 11192018_22.txt Volba ostatních členů Rady MČ Praha 1
bod č. 7 11192018_23.txt 11192018_24.txt Zřízení výborů Zastupitelstva MČ Praha 1
bod č. 8 11192018_25.txt 11192018_26.txt 11192018_27.txt 11192018_28.txt Volba předsedů výborů Zastupitelstva MČ Praha 1
bod č. 9 11192018_30.txt Stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 1 pro volební období 2018 – 2022
bod č. 10 11192018_31.txt 11192018_32.txt Novela Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 1 – čas ukončení a čas interpelací