V případě potřeby kontaktujte tajemníka komise.

Složení komise

Jméno a Příjmení 
Předseda 
Helena Kroftová – Leisztner 
Místopředseda 
Terezie Radoměřská 
TajemníkTelefonE-mail
Adriana Bubeníková221 097 293adriana.bubenikova@praha1.cz
Členové 
Věra Dvořáková 
Kateřina Jacques 
Jakub Konáš 
Olga Krahulcová 
Lukáš Stedl 
Jaroslava Nárožná 
Amália Počarovská 

Rok 2022
1. jednání komise dne 17. 1. 2022 – Program – PDF, Zápis – PDF
2. jednání komise dne 26. 4. 2022 – Program – PDF, Zápis – PDF
3. jednání komise dne 16. 5. 2022 – Program – PDF, Zápis – PDF


Rok 2021
1. jednání komise dne 26. 4. 2021 – Program – PDF, Zápis – PDF
2. jednání komise dne 7. 6. 2021 – Program – PDF, Zápis – PDF
3. jednání komise dne 13. 9. 2021  ZRUŠENO
4. jednání komise dne 18. 10. 2021
ZRUŠENO


Rok 2020
6. jednání komise dne 7. 12. 2020 – Program – PDF, Zápis – PDF
5. jednání komise dne 12. 10. 2020Zrušeno – Program – PDF
4. jednání komise dne 14. 9. 2020 – Program – PDF, Zápis – PDF
3. jednání komise dne 29. 6. 2020 – Program – PDF, Zápis – PDF
2. jednání komise dne 15. 6. 2020 – Program – PDF, Zápis – PDF
1. jednání komise dne 25. 5. 2020 – Program – PDF, Zápis – PDF

Statut Komise pro občanské záležitosti, udělování čestného občanství a Ceny Prahy 1

Rada MČ Praha 1 vymezuje komisi tuto působnost a pravomoci:

  1. Předkládat Radě MČ Praha 1 doporučující usnesení pro Zastupitelstvo MČ Praha 1 k udělení Čestného občanství MČ Praha 1.
  2. Předkládat Radě MČ Praha 1 doporučující usnesení pro Zastupitelstvo MČ Praha 1 k udělení Ceny Prahy 1.
  3. Samostatně vyhledávat osobnosti pro udělení Čestného občanství MČ Praha 1 a Ceny Prahy 1.
  4. Projednávat návrhy na udělení Čestného občanství MČ Praha 1 a Ceny Prahy 1 od občanů Městské části Praha 1 předané prostřednictvím KAS Úřadu MČ Praha 1.
  5. Vyhledávat informace o občanech, kteří se zasloužili o rozvoj MČ Praha 1.
  6. Navrhovat Radě MČ Praha 1 výši finančního daru nebo věcný dar osobám, které získají Čestné občanství MČ Praha 1 nebo Cenu Prahy 1.
  7. Shromažďovat materiály o osobách navržených na udělení Čestného občanství MČ Praha 1 nebo Ceny Prahy 1 pro přípravu materiálů ke schválení v souladu s usnesením Zastupitelstva MČ Praha 1.
  8. Sledovat významná životní jubilea občanů MČ Praha 1 a napomáhat při zajišťování slavnostních gratulací za MČ Praha 1 za účasti STA nebo jím delegovaného zástupce.
  9. Navrhovat Radě MČ Praha 1 jiné typy ocenění a jejich nominanty.