Komise pro občanské záležitosti, udělování čestného občanství a Ceny Prahy 1

Komise překládá radě doporučující usnesení k udělení čestného občanství a Ceny Prahy 1. V případě potřeby kontaktujte tajemníka komise.

Složení komise

Jméno a Příjmení
Předseda
Renáta Fučíková
Zástupce předsedy
Vojtěch Palouš
Tajemník Telefon E-mail
Adriana Bubeníková
Členové
Jaroslava Nárožná
Ivana Antalová
Jana Titlbachová
Svatopluk Karásek
Renata Sabongui
Olga Krahulcová
Helena Leisztner
Kateřina Jacques
Jan Cieslar

Harmonogram jednání: 1x měsíčně od 16:00 hod. (čtvrtek)

6. jednání dne 03.10.2019 – Zápis ZDE
5. jednání dne 03.09.2019
4. jednání dne 13.06.2019
3. jednání dne 24.04.2019
2. jednání dne 20.03.2019
1. jednání dne 28.02.2019

Statut komise

Rada MČ Praha 1 vymezuje komisi tuto působnost a pravomoci:

  • Předkládat Radě MČ Praha 1 doporučující usnesení pro Zastupitelstvo MČ Praha 1 k udělení Čestného občanství MČ Praha 1.
  • Předkládat Radě MČ Praha 1 doporučující usnesení pro Zastupitelstvo MČ Praha 1 k udělení Ceny Prahy 1.
  • Samostatně vyhledávat osobnosti pro udělení Čestného občanství MČ Praha 1 a Ceny Prahy 1.
  • Projednávat návrhy na udělení Čestného občanství MČ Praha 1 a Ceny Prahy 1 od občanů Městské části Praha 1 předané prostřednictvím KAS Úřadu MČ Praha 1.
  • Vyhledávat informace o občanech, kteří se zasloužili o rozvoj MČ Praha 1.
  • Navrhovat Radě MČ Praha 1 výši finančního daru nebo věcný dar osobám, které získají Čestné občanství MČ Praha 1 nebo Cenu Prahy 1.
  • Shromažďovat materiály o osobách navržených na udělení Čestného občanství MČ Praha 1 nebo Ceny Prahy 1 pro přípravu materiálů ke schválení v souladu s usnesením Zastupitelstva MČ Praha 1.
  • Sledovat významná životní jubilea občanů MČ Praha 1 a napomáhat při zajišťování slavnostních gratulací za MČ Praha 1 za účasti STA nebo jím delegovaného zástupce.