Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality

V případě potřeby kontaktujte tajemníka komise.

Složení komise

Jméno a Příjmení
Předseda
Beno Ge
Zástupce předsedy
Kateřina Klasnová
Tajemník Telefon E-mail
Markéta Prosová
Členové
Jiří Pavlas
Pavel Mánek
Pavel Nazarský
Vladimír Krištof
Andrea Seelich
Gabriela Setničková
Zdeněk Skála
Richard Bureš
Pavel Král

Harmonogram jednání: 1x za 14 dní od 16:00 hod. (pondělí)

17. jednání dne 09.12.2019 – Zápis
16. jednání dne 18.11.2019
15. jednání dne 14.10.2019 – Program
14. jednání dne 14.10.2019 – Program, Zápis
13. jednání dne 30.09.2019 – Program, Zápis
12. jednání dne 16.09.2019
11. jednání dne 02.09.2019
mimořádné jednání dne 22.07.2019 od 16:00 hod.
10. jednání dne 24.06.2019
9. jednání dne 10.06.2019
8. jednání dne 27.05.2019
7. jednání dne 13.05.2019
6. jednání dne 29.04.2019
5. jednání dne 15.04.2019
4. jednání dne 01.04.2019
3. jednání dne 18.03.2019
2. jednání dne 04.03.2019
1. jednání dne 18.02.2019

Další termíny jednání ve 2. pololetí 2019: 1x za 14 dní od 16:00 hod. (pondělí)

16.12.2019

Statut Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality

Rada MČ Praha 1 vymezuje komisi tyto pravomoci:

 1. Projednává otázky bezpečnosti, prevence kriminality a veřejného pořádku na území MČ Praha 1.
 2. Projednává podněty a stížnosti k bezpečnostní situaci na území MČ Praha 1.
 3. Připravuje stanoviska k bezpečnostní situaci pro Radu MČ Praha 1 a podává Radě MČ Praha 1 návrhy na zlepšení bezpečnostní situaci.
 4. Spolupracuje s Městskou policií Praha 1 a s Policií ČR Praha 1.
 5. Navrhuje způsoby naplnění a využití bezpečnostního fondu.
 6. Připravuje návrh rozpočtu bezpečnostního fondu a kontroluje jeho hospodaření.
 7. Připomínkuje návrh rozpočtu ORJ 0751 prevence kriminality.
 8. Projednává podmínky a témata grantů v oblasti prevence kriminality.
 9. Spolupracuje s jinými komisemi Rady MČ Praha 1.
 10. Doporučuje RMČ P1 konkrétní opatření a návrhy v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality.
 11. Navrhuje koncepci bezpečnostního řešení pro zvýšení bezpečnosti a veřejného pořádku na území Prahy 1.