Komise pro kulturu

V případě potřeby kontaktujte tajemníka komise.

Složení komise

Jméno a Příjmení
Předseda
David Skála
Zástupce předsedy
Ondřej Horák
Tajemník Telefon E-mail
Adriana Bubeníková
Členové
Renata Sabongui
Hana Třeštíková
Jaroslava Nárožná
Jana Raiterová
Robert Jíša
Roman Bělor
Jiří Hromada
Jaroslava Janderová
Ivan Bednář

Harmonogram jednání: 1x měsíčně od 16:00 hod. (pondělí)

mimořádné jednání dne 14. 10. 2019 od 16:00 hod. v zasedací místnosti č. 801 (7. patro)

10. jednání dne 25.11.2019 – Program, zápis
9. jednání dne 04. 11. 2019 – Program, zápis
8. jednání dne 14. 10. 2019 – Program, zápis
7. jednání dne 30. 09. 2019 – Program, zápis
6. jednání dne 02. 09. 2019
5. jednání dne 24. 06. 2019
4. jednání dne 27. 05. 2019
3. jednání dne 29. 04. 2019
2. jednání dne 25. 03. 2019
1. jednání dne 25. 02. 2019 od 12:30 hod.

Další termíny jednání:

Statut Komise kultury

Rada MČ Praha 1 (dále jen „Rada“) vymezuje Komisi kultury (dále jen „Komise“) tyto pravomoci:

 1. Je poradním orgánem Rady v oblasti kultury a souvisejících aktivitách.
 2. Sleduje dění v oblasti kultury na území MČ Praha 1, spolupodílí se na organizaci akcí pořádaných MČ Praha 1.
 3. Navrhuje a posuzuje možnosti rozvoje kultury na území MČ Praha 1, připomínkuje návrhy oddělení kultury ke koncepci rozvoje kultury na území MČ Praha 1.
 4. Formuluje požadavky na využití nebytových prostor v obecních domech pro kulturní účely a je oprávněna kontrolovat využití těchto prostor.
 5. Prostřednictvím svých zástupců v Programové radě se podílí na tvorbě programu a činnosti Malostranské Besedy.
 6. Členové Komise se podílejí na výběrových řízeních v oblasti udělování příspěvků pro oblast kultury, spolkové činnosti, drobné kulturní památky a spolupořadatelství.
 7. Doporučuje Radě:
 • realizaci záměrů pamětních desek a plastik
 • konání kulturních akcí na veřejných prostranstvích
 1. Vyhledává náměty kulturních akcí vhodných pro prezentaci MČ Praha 1 v partnerských městech.
 2. Členové Komise jako garanti jednotlivých akcí průběžně sledují, posuzují a hodnotí plnění záměrů, podmínek a přínosu pro občany Prahy 1, ke kterým se zavázali příjemci příspěvků od MČ Praha 1.