Mimořádně teplé počasí nám umožnilo začít s nátěrem betonových ploch na sportovišti Lannova.
Dle počasí dojde k postupnému nátěru všech betonových zdí a odstranění grafitti.


Všechny návštěvníky žádáme o shovívavost a omlouváme se za dočasné omezení komfortu.