Oddělení zajišťuje výkon státní správy v oblasti odpadového hospodářství, ochrany přírody a krajiny, ochrany ovzduší, zemědělského půdního fondu, ochrany zvířat proti týrání, vydává lovecké lístky a vede evidenci zemědělských podnikatelů.
Oddělení dále v samosprávné působnosti zajišťuje údržbu veřejné zeleně, správu dětských hřišť v plochách městské zeleně, odstraňování černých skládek, svoz objemného odpadu od obyvatel, koordinaci nakládání s komunálním odpadem na území městské části a ekoosvětu.

Kontakt na vedoucího oddělení:

Jméno osoby Název funkčního místa E-mail Telefon Číslo kanceláře
Ing. Zdeněk Krenk Vedoucí oddělení životního prostředí zdenek.krenk@praha1.cz 221 097 506 419

Kontakty na jednotlivé referenty oddělení životního prostředí:

Jméno referenta Agenda

Kateřina Melzerová

katerina.melzerova@praha1.cz

221 097 553

vydávání souhlasu k pořádání akcí v zeleni

vydávání souhlasu k vjezdu do ploch veřejné zeleně

Ing. Zdeněk Krenk

zdenek.krenk@praha1.cz

221 097 506

vydávání loveckých lístků

zápis do evidence zemědělského podnikatele

vedoucí oddělení

Ing. Marie Smékalová

marie.smekalova@praha1.cz

221 097 246

ochrana zvířat proti týrání

správa veřejné zeleně

Ing. Blanka Zoufalá

blanka.zoufala@praha1.cz

221 097 371

státní správa v oblasti ochrany přírody a krajiny

správa veřejné zeleně

Bc. Tomáš Veselý

tomas.vesely@praha1.cz

221 097 329

státní správa v oblasti ochrany ovzduší

roční hlášení o nakládání s odpady

Maryla Rejhonová

maryla.rejhonova@praha1.cz

221 097 411

správa dětských hřišť ve veřejné zeleni

správa vodních prvků na veřejných plochách

kontrola čistoty veřejných prostranství

Daniela Hrubešová, DiS.

daniela.hrubesova@praha1.cz

221 097 313

ekonom odboru

Kontakty

JménoNázev funkčního místaAdresaKontaktÚtvar
Ing. Zdeněk KrenkVedoucí oddělení životního prostředí
Vodičkova 18
Kancelář: 419
221 097 506
OZPC_OZP
Daniela Hrubešová DiS.Ekonom
Vodičkova 18
Kancelář: 423
221 097 313
OZPC_OZP
Kateřina Melzerováreferent, samosprávní činnosti, Tajemník KOŽP
Vodičkova 18
Kancelář: 420
221 097 553
OZPC_OZP
Maryla RejhonováZahradní architekt-kontrolor
Vodičkova 18
Kancelář: 422
221 097 411
OZPC_OZP
Ing. Marie SmékalováOchrana zvířat, kontrola čistoty
Vodičkova 18
Kancelář: 421
221 097 246
OZPC_OZP
Bc. Tomáš VeselýReferent - ochrana ovzduší
Vodičkova 18
Kancelář: 421
221 097 329
OZPC_OZP
Ing. Blanka ZoufaláZahradní architekt-kontrolor
Vodičkova 18
Kancelář: 422
221 097 371
OZPC_OZP