Odbor zajišťuje výkon státní správy v oblasti odpadového hospodářství, ochrany přírody a krajiny, ochrany ovzduší, zemědělského půdního fondu, ochrany zvířat proti týrání, vydává lovecké lístky a vede evidenci zemědělských podnikatelů.
Odbor dále v samosprávné působnosti zajišťuje údržbu veřejné zeleně, správu dětských hřišť v plochách městské zeleně, odstraňování černých skládek, svoz objemného odpadu od obyvatel, koordinaci nakládání s komunálním odpadem na území městské části a ekoosvětu.

Kontakty

JménoNázev funkčního místaAdresaKontaktÚtvar
Bc. Eva HanáčkováAsistentka
Vodičkova 18
Kancelář: 524
221 097 705
OZPC
Mgr. Bc. Jakub VaculínPověřen vedením odboru OŽPČ
Vodičkova 18
Kancelář: 523
221 097 741
OZPC
Zdeněk HorákKoordinátor prevence kriminality, vedoucí odd. vnější kontroly a koordinace
Vodičkova 18
Kancelář: 523
221 097 470
OZPC_OVKK
Milan JurovýchReferent - kontrolor
Vodičkova 18
Kancelář: 129
221 097 172
OZPC_OVKK
Miroslav SkopovýReferent - kontrolor
Vodičkova 18
Kancelář: 505
221 097 140
OZPC_OVKK
Ing. Zdeněk KrenkVedoucí oddělení životního prostředí
Vodičkova 18
Kancelář: 419
221 097 506
OZPC_OZP
Daniela Hrubešová DiS.Ekonom
Vodičkova 18
Kancelář: 423
221 097 313
OZPC_OZP
Kateřina Melzerováreferent, samosprávní činnosti, Tajemník KOŽP
Vodičkova 18
Kancelář: 420
221 097 553
OZPC_OZP
Maryla RejhonováZahradní architekt-kontrolor
Vodičkova 18
Kancelář: 422
221 097 411
OZPC_OZP
Ing. Marie SmékalováOchrana zvířat, kontrola čistoty
Vodičkova 18
Kancelář: 421
221 097 246
OZPC_OZP
Bc. Tomáš VeselýReferent - ochrana ovzduší
Vodičkova 18
Kancelář: 421
221 097 329
OZPC_OZP
Ing. Blanka ZoufaláZahradní architekt-kontrolor
Vodičkova 18
Kancelář: 422
221 097 371
OZPC_OZP