V oblasti právní zajišťuje oddělení právní zastupování MČ Praha 1 před soudy a jinými státními orgány a spolupráci s externími advokátními kancelářemi při zajišťování právních služeb pro MČ Praha 1.

V oblasti stížností vykonává oddělení agendu evidence stížností, podnětů a petic. Znamená to tedy, že na tomto oddělení se zaeviduje každá stížnost nebo petice, která je doručena na Úřad MČ Praha 1. Po zaevidování je daná písemnost předána vždy k vyřízení příslušnému odboru a oddělení vykonává kontrolu, zda bylo na stížnost odpovězeno a zda tak bylo učiněno ve stanovené lhůtě. Více o postupu při vyřizování stížností, podnětů či petic najdete ve směrnici, která je v příloze.

V oblasti stížností oddělení rovněž eviduje každou žádost o poskytnutí informace podle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. I zde je vždy po zaevidování každá žádost předána k vyřízení příslušnému odboru. Při vyřizování žádostí o poskytnutí informace je oddělení, ostatně jako všechny odbory ÚMČ Praha 1, vázáno výše citovaným zákonem a „Směrnicí o postupu při poskytování informací“, kterou rovněž najdete v příloze.

Potřebujete vyřídit:

Nejčastěji se ptáte

FAQ - Oddělení právní, kontroly a stížností

Formuláře

 • FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ INFORMACE – DOC
 • sazebník úhrad za poskytnutí informace podle z.č. 106/1999 Sb. – PDF
 • Směrnice pro evidenci, správné a včasné projednání stížností, podnětů a petic – DOC
 • Směrnice o postupu při poskytování informací podle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů – DOC
 • Přehled žádostí o informace 1 – 44 / 2011 – DOC, PDF
 • Výroční zpráva za rok 2010 – DOC
 • Přehled poskytnutých informací za rok 2010 – PDF
 • Výroční zpráva za rok 2009 – DOC
 • Přehled poskytnutých informací za rok 2009 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací za rok 2008 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací za rok 2007 – PDF

Kontakty

JménoNázev funkčního místaAdresaKontaktÚtvar
JUDr. Petr DětskýVedoucí odd. právního, kontroly a stížností, zástupce vedoucího odboru OKT
Vodičkova 18
Kancelář: 622
221 097 133
OKT_OPR
Emilie DoubravováReferent stížností
Vodičkova 18
Kancelář: 504
221 097 668
OKT_OPR
Lenka KlapšťováReferent stížností
Vodičkova 18
Kancelář: 504
221 097 572
OKT_OPR
Bc. Radka KohoutováReferent - veřejné zakázky
Vodičkova 18
Kancelář: 624
221 097 381
OKT_OPR
Mgr. et Mgr. Alexandra Máčalková VenturováPrávník
Vodičkova 18
Kancelář: 625
221 097 534
OKT_OPR
Mgr. Tereza ŠibravováPrávník
Vodičkova 18
Kancelář: 621
221 097 279
OKT_OPR
Petra SvobodováAsistentka vedoucího odd.
Vodičkova 18
Kancelář: 623
221 097 205
OKT_OPR
Mgr. Linda TurečkováPrávník
Vodičkova 18
Kancelář: 621
221 097 104
OKT_OPR
Mgr. Zuzana VránováPrávník
Vodičkova 18
Kancelář: 626
221 097 591
OKT_OPR