Otázka:

Lze podat stížnost telefonicky?

Odpověď: 

Ano, pracovnice oddělení stížností pořídí o telefonickém rozhovoru Úřední záznam, kde přesně zaznamenají veškeré potřebné údaje ( kdo stížnost podal, čeho se stížnot týká a pod. ). Následně je stížnost zaevidována a je postupováno standartně v souladu se Směrnicí o vyřizování stížností.