Vážení podnikatelé v mezinárodní dopravě,

v souvislosti s novými pravidly, které jsou obsaženy v nařízení EU 2020/1055, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1071/2009, (ES) č. 1072/2009 a (EU) č. 1024/2012 za účelem jejich přizpůsobení vývoji v odvětví silniční dopravy, vás informujeme o povinnosti prokázat finanční způsobilost i pro vozidla s největší povolenou hmotností převyšující 2,5 tuny, avšak současně nepřevyšující 3,5 tuny. Podrobnosti naleznete na těchto stránkách. V případě dotazů, se prosím, s důvěrou obracejte na dopravní úřad.

Změna koncese

V souvislosti s implementací tzv. balíčku mobility do českého právního řádu, se mimo jiné předpokládá také dílčí novela živnostenského zákona. Změna se bude týkat rozšíření předmětu podnikání o kategorii nákladních vozidel převyšujících 2,5 tuny a nepřesahujících 3,5 tuny. Předmět koncesované živnosti spjaté se silniční motorovou dopravou osobní zůstane beze změny.