aktualizace k 12/2023

VĚTŠÍ REALIZOVANÉ ÚPRAVY
Před r. 2010
VĚTŠÍ REALIZOVANÉ ÚPRAVY
Po r. 2010
PŘÍPRAVA
K REALIZACI/
V REALIZACI
ZPRACOVANÉ STUDIE
ulice Samcova, Mlynářská, Klimentská, Petrská
K 1995
Liliová ulice I
K 2012
náměstí Miloše Formana a náměstí Curieových (příprava ÚR) revitalizace okolí Staronové synagogy
(2020)
Hlavsova ulička – otevření
K 1999
Křižovnické náměstí
K 2012 (HMP)
Karlovo náměstí (HMP, příprava SP) koncepce Hradební korzo
(HMP, 2020)
Zlatá ulice – 1. část otevření
K 2001
lokalita Perštýn – ulice Jilská Jalovcová, Na Perštýně a Husova
K 2012
Lobkovická zahrada (HMP, příprava SP) parčík U Holubičky
(2019)
ústí Vodičkova ulice
K 2001
lokalita Vojtěšská – křižovatka ulic Ostrovní/Mikulandská a ulic Ostrovní/Opatovická
K 2012
Malostranské náměstí (HMP, SP) předpolí Štefánikova mostu
(HMP, 2019)
parčík Konviktská, Průchodní
K 2002
Střelecký ostrov
K 2013
Palachovo náměstí (HMP, příprava SP) ulice V Celnici, Hybernská, Havlíčkova
(2019)
okolí Jindřišská věž
K 2002
ulice Truhlářská, Soukenická – dopravní zklidnění
K 2013
park Kampa (SP) Mariánské náměstí
(HMP, 2019)
Dušní ulice – parčík
K 2003
ulice Železná, Kamzíková
K 2013 (TSK)
ulice Kožná (SP) Ve Stínadlech – odpočinková plocha, parčík Rychlých šípů
(2018)
Seminářská ulice
K 2003
bezbariérová úprava ulic Lazarská, Vodičkova
K 2014 (TSK, DPP)
Václavské náměstí – horní část (HMP, SP) Klárov – uliční část
(HMP, 2018)
Staroměstské náměstí – parčík
K 2003
ulice Purkyňova, Charvátova a Vladislavova – úprava v návaznosti na Quadrio
K 2014
ulice Na Poříčí (příprava SP) Revoluční ulice
(HMP, 2018)
Karlova ulice – 1. část zklidnění
K 2003
Melantrichova ulice – úsek Havelská, Kožná
K 2015
Dvořákovo nábřeží (HMP, příprava SP) ulice Vítězná, Újezd
(2017)
Havelská ulice
K 2003
Mariánské náměstí – prostranství kašna Terezka
K 2015
Platnéřská ulice (SP) Na Františku – parčík
(2017)
tramvajové těleso – Chotkova ulice
K 2004
Opatovická ulice – odpočinková zahrada
K 2015
Štefánikův most – nová schodiště (SP) Řásnovka – parčík
(2017)
parter kostela sv. Klimenta
K 2004
Alšovo nábřeží – příprava okolí památníku Jana Palacha
K 2015
Betlémská čtvrť – ulice Bartolomějská, Divadelní, Krocínova, Martinská, Řetězová, Skořepka, Uhelný trh (SP) Severojižní magistrála
(HMP, 2017)
Hellichova ulice
K 2004
křižovatka ulic U Milosrdných, Dušní
K 2016
lokalita Vojtěšská II – ulice Ostrovní, Voršilská, Opatovická
(2014)
Michalská ulice
K 2004
Štěpánská ulice
K 2017 (TSK)
Národní třída II – úsek Spálená, Jungmannovo náměstí
(2014)
ostrůvek ulic Dlouhá, Masná
K 2004
ulice U Dobřenských
K 2017 (TSK, MČ P1)
Vladislavova ulice
(2013)
ostrůvek ulic Dušní, Vězeňská
K 2004
Národní třída – úsek Karoliny Světlé, Na Perštýně
K 2017
Loretánská zahrada
(2012)
náměstí Na Kampě
K 2005
Purkyňova ulice – rehabilitace 1. etapa palác Rosetta – 2. etapa okolí Quadrio
K 2017
Mostecká ulice
(2012)
Senovážné náměstí – 1. část
K 2005
Keplerova ulice
K 2018
V Jámě
(2012)
ulice Újezd, Karmelitská
K 2005 (jiný investor)
ulice Karoliny Světlé – 1. a 2. etapa
K 2018 (TSK, MČ P1)
Vrchlického sady
(2012)
ulice Haštalská, Kozí
K 2005
Slovanský ostrov – sever
K 2018
Perlová ulice
(2011)
Rytířská ulice – 1. část
K 2005
Nerudova ulice – prostranství  socha Toileta
K 2018
Rybná ulice
(2011)
Dušní ulice – předláždění
K 2005
ulice Na Zábradlí, Anenské náměstí
K 2019
Havelské tržiště
(2010)
zklidnění Dlouhá ulice
K 2005
Vinohradská – prostor mezi budovami Národního muzea
K 2019
ulice Masná, Jakubská a Malá Štupartská
(2010)
parter kostela sv. Petra
K 2005
Čelakovského sady
K 2019
ulice Havířská, Provaznická a Na Můstku
(2010)
regenerace Petrská – 1. část Petrská ulice
K 2005
Štupartská ulice, Týnská ulička
K 2019
park Chotkova ulice
(2010)
park Klárov – úprava okolí pomníku III. odboje
K 2006
Smetanovo nábřeží – park Národního probuzení – cesty
K 2019
Senovážné náměstí
(2010)
ulice V Kotcích
K 2007
Jungmannova ulice
K 2020
Jindřišská ulice
(2009)
ostrůvek Vodičkova, Jungmannova
K 2007
Betlémské náměstí
K 2020
náměstí Pohořelec
(2009)
křížení ulic U Prašné brány, Králodvorská, U Obecního domu
K 2007
Konviktská ulice
K 2020 (TSK)
ulice Opletalova, Bolzanova
(2009)
regenerace Petrská – 2. část Petrské náměstí
K 2007
piazzetta Národního divadla – náměstí Václava Havla
K 2021 (jiný investor)
ulice Pařížská, Maiselova a Břehová
(2009)
křížení ulic V jámě, Štěpánská
K 2007
úpravy okolí Státní opery
K 2021 (jiný investor)
předpolí Karlova mostu
(2009)
Náměstí Republiky
K 2007 (jiný investor)
Samcova ulice – dopravní zklidnění
K 2021
ulice 28. října a Zlatý kříž
(2009)
Řetězová ulice
K 2008
Liliová ulice II
K 2021
Žitná ulice
(2009)
Jalovcová ulice
K 2008
Jungmannovo náměstí – výsadba stromů
K 2021
lokalita dolní Nové Město – ulice Jeruzalémská, Olivová, Nekázanka, Politických vězňů, Růžová a prostor za kostelem sv. Jindřicha
(2008)
dětské hřiště Slovanský ostrov (Žofín)
K 2008
ulice U Kasáren
K 2021 (PVK)
Malé náměstí
(2008)
park Lannova
K 2008
Smetanovo nábřeží
K 2022 (TSK)
Spálená ulice
(2008)
Myslíkova ulice
K 2010 (jiný investor)
park Klárov
K 2022
parčík Hradčanské náměstí
(2007)
Zlatá ulice – 2. část
K 2010
nábřežní zeď Kampa
K 2023
Valdštejnské náměstí
(2007)
Odkolkovská zahrada
K 2023
Vojanovy sady
(2007)
Václavské náměstí – dolní část
K 2023
ulice U Lužického semináře, Míšeňská a Dražického náměstí
(2006)
park Cihelná + podjezd Mánesův most
K 2023
Martinská ulice
(2003)
schodiště Divadelní ul.
K 2023
lokalita Vojtěšská I – ulice Vojtěšská a Pštrossova
(2001)
ul. Na Florenci
(stavba probíhá)
Ovocný trh
(2001)
ulice Ve Smečkách
(2001)
náměstí Franze Kafky
(2000)
K – rok kolaudace tučně vyznačené akce právě probíhají, SP – stavební povolení nebo souhlas s ohlášením HMP – hlavní město Praha, TSK – Technická správa komunikací, IPR – Institut plánování a rozvoje