aktualizace k 4/2019

VĚTŠÍ REALIZOVANÉ ÚPRAVY
Před r. 2010
VĚTŠÍ REALIZOVANÉ ÚPRAVY
Po r. 2010
PŘÍPRAVA
K REALIZACI/
V REALIZACI
ZPRACOVANÉ STUDIE
otevření Hlavsova ulička

K 1999

Křižovnické náměstí (HMP)

K 2012

Betlémské náměstí (SP) Parčík Holubička (2019)
otevření Zlatá ulice – 1. část
K 2001
Lokalita Perštýn – Husova, Jalovcová, Jilská, Na Perštýně

K 2012

Karlovo nám. (HMP, příprava SP) Václavské náměstí – horní část (HMP, 2019)
ústí Vodičkova ulice
K 2001
Lokalita Vojtěšská – křižovatka Ostrovní/Mikulandská, Ostrovní/Opatovická

K 2012

Jungmannova (SP)  V Celnici (2019)
parčík Konvikt
K 2002
Střelecký ostrov

K 2013

Lobkovická zahrada (HMP, příprava SP) Klárov – uliční část (HMP, 2018)
okolí Jindřišské věže
K 2002
dopravní zklidnění ulic Truhlářská, Soukenická

K 2013

Malostranské náměstí (HMP, SP) Revoluční (HMP, 2018)
Seminářská ulice

K 2003

Železná a Kamzíkova ulice (TSK)

K 2013

Martinská a parter u kostela sv. Martina, Uhelný trh a Skořepka) – SP Vítězná – Újezd
parčík Staroměstské nám.
K 2003
dopravní zklidnění ulic Truhlářská, Soukenická

K 2013

Na Florenci (HMP, ÚR) Parčík Na Františku (2017)
zklidnění Karlova ulice – 1. část
K 2003
Železná a Kamzíkova ulice (TSK)

K 2013

Palachovo náměstí (HMP, příprava SP) Parčík Řásnovka (2017)
Havelská ulice
K 2003
Lazarská/Vodičkova – bezbariérové úpravy (TSK, DPP)

K 2014

Park Cihelná (příprava SP) Severojižní magistrála (HMP, 2017)
parter kostela sv. Klimenta
K 2004
Purkyňova, Charvátova, Vladislavova (návaznost na dokončení objektu Quadrio)

K 2014

Parčík K. Světlé (SP) Dvořákovo nábřeží (IPR, 2016)
Hellichova ulice
K 2004
Rehabilitace ulice Melantrichova (úsek Kožná-Havelská)

K 6/2015

park Kampa a oprava nábřežní zdi (SP) Na Poříčí (2015)
Michalská ulice
K 2004
Okolí kašny Terezky na Mariánském náměstí

K 8/2015

Rehabilitace ulice Kožná (SP) areál Vojtěšská II (Ostrovní, Voršilská, Opatovická) (2014)
ostrůvek ulic Dlouhá, Masná
K 2004
Odpočinková zahrada Opatovická

K 10/2015

Rehabilitace ulic Týnská ulička, Štupartská (příprava SP) Národní třída II. etapa (úsek Spálená-Jungmannovo náměstí (2014)
ostrůvek ulic Dušní, Vězeňská
K 2004
Alšovo nábřeží – okolí budoucího pomníku J. Palacha

K 10/2015

Václavské náměstí – dolní část (SP) Loretánská zahrada (2012)
náměstí Na Kampě
K 2005
Křižovatka Dušní-U Milosrdných (Bezpečná cesta do škol)

K 12/2016

Mostecká ulice (2012)
Senovážné nám. -1. část
K 2005
Štěpánská ulice (TSK)

K 1/2017

V Jámě (2012)
ulice Karmelitská, Újezd

K 2005 (jiný investor)

U Dobřenských (TSK, MČ)

K 11/2017

Vrchlického sady (2012)
ulice Haštalská, Kozí
K 2005
Národní třída (úsek K. Světlé – Na Perštýně)

K 12/2017

Perlová ulice (2011)
ulice Rytířská – 1. část
K 2005
Karoliny Světlé – 4. Etapa (TSK, MČ)

K 9/2018

Rybná ulice (2011)
předláždění Dušní ulice
K 2005
Slovanský ostrov – sever

K 10/2018

Havelské tržiště (2010)
zklidnění Dlouhá ulice
K 2005
Nerudova (prostranství Toilleta)

K 11/2018

Hybernská (2010)
parter kostela sv. Petra
K 2005
Anenské náměstí, Na Zábradlí

K 2/2019

Malá Štupartská, Masná a Jakubská ulice (2010)
regenerace Petrská – 1. část
K 2005
Vinohradská – prostor mezi budovami Národního Muzea

K 2/2019

Mariánské náměstí (HMP, 2010)
park Klárov – okolí pomníku II. odboje
K 2006
Čelakovského sady

(probíhají dokončovací práce)

Na Můstku, Provaznická a Havířská ulice (2010)
ulice V Kotcích
K 2007
park Chotkova (2010)
ostrůvek Vodičkova, Jungmannova
K 2007
Senovážné náměstí západ (2010)
křížení Králodvorská, U Obecního domu, U Prašné brány
K 2007
Vladislavova ulice (2010)
regenerace Petrská – 2. část
K 2007
Jindřišská ulice (2009)
křížení ulic Štěpánská, V Jámě
K 2007
nám. Pohořelec (2009)
Náměstí Republiky

K 2007 (jiný investor)

Opletalova, Bolzanova ulice (2009)
Řetězová ulice
K 2008
Pařížská, Maiselova a Břehová ulice (2009)
Jalovcová ulice
K 2008
předpolí Karlova mostu (2009)
dětské hřiště Žofín
K 2008
Zlatý kříž a ulice 28. října (2009)
park Lannova
K 2008
Žitná ulice (2009)
Myslíkova ulice

K 2010 (jiný investor)

Malé náměstí (2008)
Zlatá ulice – 2. část

K 2010

areál dolní Nové Město (Jeruzalémská, Nekázanka, Olivova, Politických vězňů, Růžová a prostor za kostelem sv. Jindřicha) (2008)
Spálená ulice (2008)
Valdštejnské náměstí (2007)
Vojanovy sady (2007)
ulice U Lužického semináře,
Míšeňská a Dražického nám. (2006)
park Klárov (2005)
Martinská (2003)
areál Vojtěšská I (Vojtěšská a Pštrossova ulice) (2001)
Ovocný trh (2001)
Ve Smečkách (2001)
náměstí Franze Kafky (2000)
K – rok kolaudace tučně vyznačené akce právě probíhají, 

SP – stavební povolení nebo souhlas s ohlášením

HMP – hlavní město Praha, TSK – Technická správa komunikací, IPR – Institut plánování a rozvoje