Rekonstrukce Werichovy vily, U Sovových mlýnů 7
Oprava sgrafitové fasády a rekonstrukce výplní otvorů uliční fasády objektu Karoliny Světlé 17
Restaurování kašny s alegorickou sochou Vltavy (kašna Terezka)
Rekonstrukce Thurn-Taxisovského paláce v Letenské ulici
Statické zajištění objektu v úrovni 3.NP a oprava a obnova uliční fasády objektu Havelská 5
Oprava uliční fasády objektu Washingtonova 3
Oprava výklenkové kaple sv. Barbory v Loretánské ulici
Rekonstrukce býv. plynárenského domku na Kampě
Restaurování malířské výzdoby renesančního stropu v interiéru objektu Havelská 5
Oprava fasády objektu Úvoz 28
Oprava hodinové věže domu U Šturmů, Skořepka 9/Uhelný trh 2
Oprava kaplí ve Vojanových sadech
Oprava objektu Stříbrná 2 (Trnkův dům)