Truhlářská 1113/8, Nové Město - rekonstrukce historického objektu na středisko volného času
Anenské náměstí, Staré Město - oprava studny
Kostel sv. Vavřince, Hellichova 553/18, Malá Strana - oprava fasády
Juditina věž, Mostecká ulice, Malá Strana - obnova kamenného zdiva mezi branami
Bastion č. VIII, Strahovská ulice, Hradčany - oprava havarijního stavu
Palác Žofín, Slovanský ostrov, Nové Město - průběžné opravy společenského domu
Rámová 1071/3, Staré Město - oprava neobarokní fasády
Tomášská 25/6 a 24/8, Malá Strana - oprava nebytového prostoru pro využití Klubu seniorů
Skořepka 423/9, Staré Město - oprava společných prostor a hodinové věže domu U Šturmů
Anežská 810/8, Staré Město - oprava střechy a klempířských prvků domu U Sv. Václava
Werichova vila, U Sovových mlýnů 501/7, Malá Strana - adaptace objektu na kulturní centrum
Karoliny Světlé 1035/17, Staré Město - restaurátorská obnova sgrafitové a figurální výzdoby uliční fasády
Kašna Alegorie (Terezka) na Mariánském náměstí, Staré Město
Palác Thurn-Taxisů, Letenská 120/5 - celková rekonstrukce a adaptace pro školní provoz
MŠ Revoluční, Revoluční 1247/26, Nové Město - obnova maleb a štukové výzdoby stropu v 1. patře
Staroměstská beseda, Havelská 510/5, Staré Město - postupná rehabilitace domu U Kutovců
Washingtonova 1760/3, Nové Město - oprava havarijního stavu uliční fasády
Kaple sv. Barbory v Loretánské ulici, Hradčany
U Sovových mlýnů 418/5, Malá Strana - nové využití bývalé Saly terreny
Úvoz 296/28, Malá Strana - generální oprava fasád, oken a klempířských prvků
Nerudova 239/35, Malá Strana - celková rekonstrukce bytového domu U Bílého anděla
Oprava kaplí ve Vojanových sadech
Trnkův dům, Stříbrná 212/2, Staré Město - celková rekonstrukce objektu
Malostranská beseda, Malostranské náměstí 35/21, Malá Strana - rekonstrukce historického objektu radnice