Cena za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ)

Na základě usnesení vlády České republiky č. 209/1992 dne 2. 11. 1994 bylo ustanoveno udělování Ceny za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ. Účastníci dotačního programu regenerace přihlašují do krajských kol nejlepší realizace obnovy MPR a MPZ. Z účastníků krajských kol je u příležitosti dubnového Mezinárodního dne památek a sídel vybrán zřizovateli Ceny – Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Ministerstvem kultury ČR a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, ve spolupráci s Českým národním komitétem ICOMOS a Kanceláří prezidenta republiky celostátní vítěz.

Městská část Praha 1 se zúčastnila soutěže v letech 2005-2006 – úprava lokality Petrská (Petrské náměstí a okolí kostela sv. Petra), 2008 – obnova parku Novomlýnská/Lannova (vítěz krajského kola) a 2009-2010 – rekonstrukce Malostranské besedy (vítěz krajského kola). Mimořádná dotace ve výši 100 000Kč spojená s vítězstvím v krajském kole byla rozdělena církevním žadatelům v Programu regenerace v příslušném roce.

MČ Praha 1 získala v rámci soutěže o „Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ“ za rok 2014 s akcí – komplexní rekonstrukce paláce Thurn-Taxisů v Letenské ulici č.p. 120 na malé Straně – vítězství v krajském kole soutěže a v celonárodním měřítku se umístila na 2. místě. Za toto umístění jí byla udělena Cena ministryně pro místní rozvoj.

V letech 2015-2020 se městská část každoroční účastí v soutěži umisťuje v jejím krajském kole na 1. místě. Výhra 100 000Kč je následně využita k obnově dalších nemovitých kulturních památek.

V roce 2016 byla městská část v rámci této soutěže ohodnocena cenou za systematickou obnovu parků.