Cena za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ)

Na základě usnesení vlády České republiky č. 209/1992 dne 2. 11. 1994 byla ustanoveno udělování Ceny za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ. Účastníci grantového programu regenerace přihlašují do krajských kol nejlepší realizace obnovy MPR a MPZ. Z účastníků krajských kol je u příležitosti dubnového Mezinárodního dne památek a sídel vybrán zřizovateli Ceny – Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Ministerstvem kultury ČR a Ministerstvem pro místní rozvoj, ve spolupráci s Českým národním komitétem ICOMOS a Kanceláří prezidenta republiky celostátní vítěz . – Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Ministerstvem kultury ČR a Ministerstvem pro místní rozvoj, ve spolupráci s Českým národním komitétem ICOMOS a Kanceláří prezidenta republiky.

MČ Praha 1 se zúčastnila soutěže v letech 2005-2006 – úprava lokality Petrská (Petrské náměstí a okolí kostela sv. Petra), 2008 – obnova parku Novomlýnská/Lannova (vítěz krajského kola) a 2009-2010 – rekonstrukce Malostranské besedy (vítěz krajského kola). Mimořádná dotace ve výši 100 000 Kč spojená s vítězstvím v krajském kole byla rozdělena církevním žadatelům v Programu regenerace v příslušném roce.

MČ Praha 1 získala v rámci soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2014 s akcí – komplexní rekonstrukce Vrtbovského/Thurn-Taxisovského paláce v Letenské ulici č.p. 120 – vítězství v krajském kole soutěže a v celonárodním měřítku se umístila na 2. místě. Za toto umístění jí byla udělena Cena ministryně pro místní rozvoj.