Pražská památková rezervace (dále PPR) byla vyhlášena Nařízením vlády č. 66/1971, zhruba v hranicích historických měst Hradčany, Malá Strana, Staré Město, Josefov a Nové Město. PPR patří mezi největší městské památkové rezervace na světě, s rozlohou 866 ha zaujímá asi 1,74% správního území hlavního města Prahy. Z celkové rozlohy připadá asi 100 ha na řeku Vltavu. PPR zahrnuje celé území MČ Praha 1, podstatnou část MČ Praha 2 a menší území MČ Praha 3, 4, 5, 6 a 7. PPR byla zapsána na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO v roce 1992.

Na území rezervace se nachází 26 národních kulturních památek a 1 354 ostatních nemovitých kulturních památek (údaj k roku 2016), značný počet objektů drobné architektury, technické památky a historické zahrady a parky. Na území MČ Praha 1 se nachází 1264 památkově chráněných objektů, tj. téměř 94% všech objektů PPR zapsaných v seznamu nemovitých kulturních památek. Z celkového počtu je cca 60% objektů starších sta let, 22% bylo postaveno v letech 1900 až 1945 a 8% bylo postaveno po roce 1945.

Proto současné vedení Městské části Prahy 1 zodpovědně přistupuje k rehabilitaci nemovitých kulturních památek bytových i nebytových objektů a dále sakrálních památek tak, aby nedocházelo k jejich dalšímu poškozování a byla maximálně zachována jejich souhrnná památková hodnota. Zároveň Městská část Praha 1 chce přimět vlastníky zchátralých domů k jejich opravám. V rámci webových stránek MČ Praha 1 vznikl seznam tzv. ohrožených objektů, mezi nimiž je i řada nemovitých kulturních památek a jejichž majitelé byli vyzváni k řádné údržbě objektů ve smyslu platných zákonných norem. Snahou MČ P1 je dosažení koordinovaného postupu ve spolupráci se Stavebním úřadem a Odborem památkové péče HMP s cílem naplňovat výše stanovené hodnoty světové památky UNESCO.

Na území Městské části Praha 1 se nachází více než 170 objektů vedených v rejstříku nemovitých kulturních památek Ministerstva kultury ČR, které jsou ve vlastnictví obce Hlavního města Prahy a byly vlastníkem svěřeny do správy Městské části Praha 1. Jedná se většinou o bytové domy, ale i paláce jako je např. společenský dům Žofin, palác Thurn-Taxisů nebo Malostranská beseda. Dále má Městská část Praha 1 svěřeno do správy 13 plastik, 7 kašen, 42 pamětních desek a několik menších sakrálních památek – kaplí (podrobněji zde).

Postup oprav na svěřeném majetku je možné sledovat v sekci Výsledky PR – objekty a stavby.