Námět

Textová část

Název námětu Jindřišská
Identifikace iniciátora Ak. arch. J. Eismannová, VOÚR
Katastrální území Nové Město
Číslo parcelní 2329
Ulice Jindřišská
Popis a odůvodnění námětu Ulice Jindřišská (starší název K Jindřichu), později na Novém dláždění, nese svůj název od kostela Sv. Jindřicha. Byla spojnicí mezi středem Koňského trhu a městskou branou v úrovni ulice Bolzanovy. Již od zavedení koněspřežky jedna z hlavních tratí městské dopravy v Praze. Pozoruhodné stavby, které se v ní nalézají jsou především gotická Jindřišská věž, která stojí u kostela sv. Jindřicha a Kunhuty jako samostatná zvonice po vzoru italských campanill. Byla postavena v letech 1472-76, patřila i s celým okolím řádu Křížovníků s červenou hvězdou. V roce 1648 sloužila jako vojenská strážnice, přičemž byla pobořena švédskou dělostřelbou. Dnešní přestavba navázala na úpravy A. Mockera. Kromě této věže a přilehlého kostela se nachází v ulici velké množství pozoruhodných objektů, např. palác Harrachovský č.p. 939, nebo objekt Hlavní pošty, novorenesanční budovy A. Brandnera z roku 1871 – 1874.

Významná celoměstská komunikace je devastována dopravou, nebezpečná pro chodce. Vzhledem k tomu, že téměř celé okolí je zpracováno v dílčích studiích, je možné navázat s návrhem úpravy Václavského náměstí. Jindřišská vyžaduje především řešení přechodů, případně prověření jiné organizace parkování. Dílčí řešení, v první etapě je nutné navrhnout především pro křížení Jindřišská – Panská, Politických vězňů.

Datum schválení RMČ P1 2.3.2009
Kompetentní odd. k zadání a projednání ověřovací studie Oddělení územního rozvoje

 

Grafická část

Vymezení řešeního území

Studie

Textová část

Oficiální název projektu Jindřišská
Identifikace zadavatele OÚR MČ P1
Termín vyhlášení výběrového řízení na zpracovatele 6.4.2009
Identifikace vysoutěženého zpracovatele CASUA s.r.o., zastoupen Ing. arch. Oleg Haman, Ing. arch. Veronika Sajnerová
Termín zadání zpracování studie (uzavření smlouvy) 30.6.2009
Text zadání Studie bude řešit úpravy uličního interieru s maximálním důrazem na pobytovou pohodu pro pěší. Požadován je návrh úpravy zadláždění, včetně případných úrovňových přechodů, návrh výsadby zeleně a umístění mobiliáře. Je vhodné prověřit umístění veřejného osvětlení, případně navrhnout jiné.
Termín odevzdání studie 30.9.2009
Shrnutí doporučení komisí a prac. skupin k úpravě Komise územního rozvoje a ŽP požaduje projednat s orgány dopravy a zvážit zklidnění prostoru vozovky při Jindřišské věži směrem od Senovážného náměstí.
Autorská zpráva (kráceno) Vytvoření příjemnějšího pobytového prostoru pro chodce a zklidnění ulice se odvíjí od omezení průjezdné automobilové dopravy (směřující sem často z magistrály) a lepšího uspořádání parkování, které je dnes silně neorganizované. Ve variantě je navrženo úplné zaslepení ústí do Václavského náměstí a vytvoření identického, zrcadlového, obrazu ústí Vodičkovy ulice s pěší zónou.

Grafická část

Vizualizace