Je to již neuvěřitelných 135 let, co by založen Klub českých turistů (KČT), a to skupinou vlastenců sdružených kolem Vojty Náprstka. Oslavy výročí založení klubu byly zahájeny ve čtvrtek 8. června Pochodem za zakladateli KČT, který začínal na Olšanských hřbitovech a byl zakončen zavěšením věnce u pamětní desky Vojty Náprstka v Náprstkově muzeu. Každý účastník obdržel pamětní list se speciálním razítkem.

Slavnostního položení věnců se za radnici Prahy 1 zúčastnila starostka Terezie Radoměřská společně se současným i bývalými předsedy, místopředsedy a dalšími členy klubu.

Klub by založen dne 11. června 1888 na popud Vojty Náprstka, českého vlastence, známého cestovatele, milovníka přírody a bojovníka za pokrok. Jeho si také na ustavujícím sjezdu nové turistické organizace zvolili za předsedu. Čestný předseda klubu Jan Havelka během slavnostního položení věnců upřesnil: „Vojta Náprstek sice zastával vedoucí místo KČT, ale protože měl řadu dalších funkcí a povinností, tak se práci v klubu mnoho nevěnoval a předsednické místo již po půl roce opustil. Založil více než třicet různých spolků, nastartoval jejich činnost nebo jim propůjčil svoje jméno.“

„Náprstkovo muzeum nám dává na malém prostoru nahlédnout do dalekých zemí a vzdálených kultur. A druhou stranou mince je aktivita klubu, díky které můžeme na celém území České republiky objevovat krásy naší vlasti, lesy, mýtiny a nádherná zátiší, na která nás dovedou značené cesty. Klub měl v historii mimořádnou úlohu, vybudoval síť značených cest a turistických ubytoven a pomáhá nám objevovat nová místa a ukazuje nám ty správné cesty,“ uvedla starostka Terezie Radoměřská.

Čestný předseda Havelka ještě dodává: „Náprstkovo muzeum a především knihovna má pro mě téměř až posvátný charakter. Scházelo se tu množství významných osobností, jako například Božena Němcová, Jan Neruda nebo Svatopluk Čech.

Oslavy 135. výročí založení Klubu českých turistů pokračovaly v pátek 9. června slavnostním večerem v budově Národního zemědělského muzea.

Díky nadšení a nezměrné aktivitě členů klubu byla vybudovaná síť značených cest, turistické chaty, rozhledny. Zároveň se starají o úpravu a značení turistických tras a dalších zařízení pro veřejnost. V současné době je v klubu téměř 40.000 turistů v rámci celé České republiky. Více o KČT naleznete na www.kct.cz.